[Informator] Program Czyste Powietrze – jak skorzystać?

Od | 17 grudnia, 2018

O Programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Głównym celem programu jest eliminacja starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych w celu zwiększenia efektywności izolacji. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo pozwolą zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Kwoty udzielanego wsparcia

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Pomoc Państwa opiera się na dwóch formach: dotacji oraz pożyczki.

103 mld zł – tyle przeznaczono na pogram Czyste powietrze do 2029 roku

Procedura otrzymywania wsparcia z programu Czyste Powietrze:

 

 • Zapoznaj się z dokumentami, wnioskami na stronie właściwego Wojewódzkiego Funduszu Środowiska
 • Oceń potrzeby związane z termomodernizacją. Istotny jest obecny stan. Wnioski zawarte będą w audycie energetycznym lub przedstawione
 • w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
 • Złóż kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (dokumentacja prawa własności ,osiąganego dochodu)
 • Przyjmij przedstawiciela WFOŚiGW z wizytą. Skontroluje on stan obecny budynku na zgodność danych w wniosku.
 • Podpisz umowę. Po pozytywnej ocenie wniosku zostaniesz poproszony o podpisanie wniosku.
 • Złóż wniosek o płatności. Środki mogą by wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu kolejnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany w trakcie realizacji inwestycji, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
 • Końcowa wizyta przedstawiciela WFOiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałoci (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!

Nabór wniosków

Prowadzony jest ciągły nabór wniosków, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków zajmują się terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), zamieszczone są na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Środowiska.

koszty kwalifikowane

Warunki dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

 Szczegółowe określenie przedsięwzięć kwalifikowanych:

 • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
 • instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły  na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,  wraz z przyłączami
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
 • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych(tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Województwo

Adres

Strona WWW

 E-mail

Dolnośląskie53-148 Wrocław,  ul. Jastrzębia 24http://www.fos.wroc.pl

poczta@fos.wroc.pl

Kujawsko-Pomorskie87-100 Toruń,  ul. Szosa Chełmińska 28http://www.wfosigw.torun.pl

 

wfosigw@wfosigw.torun.pl

Lubelskie20-074 Lublin,  ul. Spokojna 7http://www.wfos.lublin.pl  fundusz_sekretariat@wfos.lublin.pl
Lubuskie65-364 Zielona Góra,  ul. KoŜuchowska 4http://www.wfosigw.zgora.pl

 

biuro@wfosigw.zgora.pl

Łódzkie90-562 Łódź,  ul. Łąkowa 11http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/strony.php?id=47 fundusz@wfosigw.lodz.pl
Małopolskie31-002 Kraków,  ul. Kanonicza 12http://www.wfos.krakow.pl

 

biuro@wfos.krakow.pl

Mazowieckie02-743 Warszawa   ul. J.S.Bacha 2http://www.wfosigw.pl

poczta@wfosigw.pl

Opolskie45-018 Opole,  ul. Krakowska 53http://www.wfosigw.opole.pl  sekretariat@wfosigw.opole.pl
Podkarpackie35-025 Rzeszów,  Zygmuntowska 9http://www.wfosigw.rzeszow.pl  wfosigw@intertele.pl
Podlaskie15-879 Białystok,  ul. Św. Rocha 5http://www.wfosigw.bialystok.pl  biuro@wfosigw.bialystok.pl
Pomorskie80-837 Gdańsk,  ul. Straganiarska 24-27http://www.wfosigw-gda.pl

fundusz@wfosigw-gda.pl

Śląskie40-035 Katowice,  ul. Plebiscytowa 19http://www.wfosigw.katowice.pl biuro@wfosigw.katowice.pl  fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl
Świętokrzyskie25-311 Kielce,  ul. Św. Leonarda 7http://www.wfos.com.pl  biuro@wfos.com.pl
Warmińsko-Mazurskie10-026 Olsztyn,  ul. Świętej Barbary 9http://www.wfosigw.olsztyn.pl  info@wfosigw.olsztyn.pl
Wielkopolskie60-541 Poznań,   ul. Szczepanowskiego 15ahttp://www.wfosgw.poznan.pl

 

biuro@wfosgw.poznan.pl

Zachodnio-Pomorskie71-323 Szczecin,  ul. Solskiego 3http://www.wfos.szczecin.pl

wfosszczecin@inet.com.pl

Jeden powiedział “[Informator] Program Czyste Powietrze – jak skorzystać?

 1. Tadzio

  Witam, czy mógłbym dostać odpowiedź na pytanie czy wspomniany audyt powinien być świeży czy może być taki który jest wykonany 5 lat temu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.