Dwa lata pracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Podsumowanie

Na specjalnej konferencji 15 listopada 2017 roku minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wraz z wiceministrami podsumowali działania, za które odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Podsumowanie działań wdrażania Narodowego Programu Mieszkaniowego – Mieszkanie Plus

Powołano do życia Krajowy Zasób Nieruchomości. Pozwolił on zakończyć etap pilotażowych inwestycji i ustalił sposób przekazywania działek na cele mieszkaniowe. Z pomocą gmin pozwoli to uporządkować wykazy działek z możliwością przeznaczenia na cele budownictwa. Zainicjowano szereg inwestycji pilotażowych, które mają szansę zakończyć się w 2018 roku przekazaniem kluczy najemcą. Ponadto rozstrzygnięto konkurs na bloki modelowe programu Mieszkanie Plus. Wprowadzono pojęcie maksymalnego czynszu normowanego oraz szczegóły dojścia do własności lokali. Czytaj więcej.

Nowa umowa najmu – najem instytucjonalny

Wprowadzono nową umowę najmu – najem instytucjonalny. Wokół nowej umowy najmu było sporo dyskusji. Nowy rodzaj umowy jednoznacznie podsumowuje założenia programu Mieszkanie Plus, jako zbilansowanego pod kontem kosztów i wydatków rynkowego programu mieszkaniowego. Tego rodzaju umowa jest gwarancją dla prywatnych inwestorów aby móc gospodarować nieruchomościami bez ograniczeń. Czytaj więcej.

Poprawiono sytuację podwykonawców firm budowlanych.

Stworzony został wykaz zapisów, które mogą i które nie mogą znaleźć się w kontrakcie pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami.

Termin płatności zobowiązania nie może być dłuższy niż 30 dni. Wprowadzony został także zakaz przerzucania odpowiedzialności na podwykonawców.

Znowelizowano warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Znowelizowane zostało rozporządzenie o warunkach technicznych mieszkań, które usuwa wiele sprzeczności oraz zapisów już nieaktualnych.

Zmiany wejdą w życie już 1 stycznia 2018 roku. Szczegółowe zmiany w warunkach technicznych 2018 opisujemy w temacie:

Nowe Warunki Techniczne w 2018 roku – opis zmian.

Uproszczono procedury budowlane.

Działania w zakresie uproszenia biurokracji w obszarze budownictwa to jeden z głównych obszarów działania ministerstwa. Zaproponowano szereg zmian, które w bardzo krótkim czasie weszły w życie. Odstąpiono od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla wielu inwestycji. Czytaj więcej.

Budownictwo drogowe

Oprócz budowy nowych odcinków autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic zatwierdzono w tym okresie 605 Programów inwestycji dla zadań na drogach krajowych o wartości 7,5 mld zł. Zapewniono finansowanie dla kolejnych 87 zadań o wartości 2,3 mld zł takich jak przebudowy i rozbudowy istniejących już odcinków dróg, modernizacje skrzyżowań, oraz budowy chodników i ścieżek rowerowych.

Do 2019 r. ministerstwo planuje oddać do użytku 1356 km nowych dróg ekspresowych i autostrad, Korzystający z kolei  na wielu trasach pojadą szybciej i bardziej komfortowo.

Planowane działania na kolejne lata

W następnych ministerstwo planuje m.in. przyjęcie nowego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, likwidację użytkowania wieczystego, ułatwienia w procesie inwestycyjnym.

MIB podsumowanie 2 lat

źródło: http://mib.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.