W 2020 roku łatwiej o dofinansowanie fotowoltaiki.

Od | 17 marca, 2020

W 2020 roku inwestorom i osobom prywatnym łatwiej będzie ubiegać się o dofinansowanie na nową fotowoltaikę, ocieplenie domu i nie tylko. Wszystko przez zmiany wprowadzane przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Łącznie do 2024 roku na wspieranie termomodernizacji i remontów rząd przeznaczył ok. 1,2 mld zł. Z pieniędzy tych skorzystają osoby prywatne, inwestorzy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz gminy wykonujące prace np. na budynkach komunalnych.

  • Finansowane będą prace remontowe poprawiające izolację i ogrzewanie budynków. 
  • Wyższe dotacje będą przeznaczone na użycie OZE czyli m.in. paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła.
  • Część programu przeznaczona na wsparcie gmin kierowana jest głównie do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, które najbardziej wpływają na zły stan powietrza w kraju.

Na przełomie 2019 i 2020 roku rząd przygotował, a sejm uchwalił, nowelizację do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przełoży się to na łatwiejszy dostęp do dotacji na termomodernizację domów i bloków, wprowadzanie odnawialnych źródeł energii w ogrzewaniu budynków, mechanicznych wentylacji, rekuperatorów itp. 

Większe dofinansowanie fotowoltaiki w 2020 roku.

Dofinansowanie termomodernizacji domu w 2020 roku. 

Ustawodawca zmienił i uprościł naliczanie dostępnej premii termomodernizacyjnej. Znika ograniczenie wysokości dopłaty do dwukrotności rocznej oszczędności wynikającej z przeprowadzonych prac. Zastosowana jest jednolita stawka 16 proc. kosztów inwestycji. Zmiany w premii nie dotyczą wyłącznie jej wysokości. Łatwiej będzie też z dostępnością środków ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miał możliwość wypłacania jej w ratach. 

Czym jest premia termomodernizacyjna? 

Jest to jedna z form pomocy dla inwestorów przy podejmowaniu prac  termomodernizacyjnych. Stanowi ona spłatę części kredytu zaciąganego na termomodernizację przez inwestora. Nie może ona przekraczać 16 proc. ponoszonych kosztów i wynosi 20 proc. kwoty kredytu.  Środki te pochodzą z Funduszu Termomodernizacji i Remontów istniejącego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank ten współpracuje z takimi kredytodawcami jak m.in. BOŚ, BPS czy ING Bank Śląski. Pełna lista oraz dokładny opis dostępnych środków i procedur na stronie BGK.

Na tej samej stronie znaleźć można wzory wniosków i potrzebne do ich wypełnienia kalkulatory. 

Dodatkowa premia dla OZE. Np. fotowoltaiki.

Premia termomodernizacyjna zwiększa się z 16 do 21 proc. kosztów o ile inwestor nie tylko zadba o ocieplenie budynku, ale i o użycie odnawialnych źródeł energii. Są to na przykład panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, turbiny wiatrowe. Minimalna moc takich instalacji, określona ustawą wynosi 2kW dla budynków jednorodzinnych i 10kW dla pozostałych. Należy pamiętać, że górny limit wynikający z ustawy o odnawialnych źródłach energii to 50kW. 

Wsparcie termomodernizacji w gminach

Rząd ma zamiar wesprzeć termomodernizację i wszelkie przedsięwzięcia niskoemisyjne głównie w miastach poniżej 100 000 mieszkańców. To te miejscowości wg. raportów WHO z 2018 i 2016 roku mają najbardziej zanieczyszczone powietrze. Gminy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, wymiany urządzeń grzewczych na te w wysokim standardzie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz jednoczesną termomodernizację. Takie inwestycje mogą być objęte nawet całkowitym pokryciem kosztów. Około 70 proc. kwoty tych przedsięwzięć sfinansuje budżet państwa przy 30 proc. udziale środków gminy. Środki z budżetu przeznaczone na program Czyste Powietrze pochodzą m.in. z opłat recyklingowych. Formalnie dysponować będzie nimi minister właściwy ds. gospodarki czyli obecnie minister przedsiębiorczości i technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.