Propozycja zmian dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych PKO – Rzecznik Praw Obywatelskich

| Styczeń 18, 2018

Według danych Rzecznika na koniec 2016 roku ponad milion Polaków wciąż posiada książeczki mieszkaniowe. Łączną suma zgromadzonego na nich wkładu to ponad 640 mln złotych.

Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe to zaszłość poprzedniego ustroju PRL. Prowadzone były w banku PKO jako system oszczędzania na własne mieszkanie. Przez pewien okres system działał, jednak za sprawą przemian społeczno – ustrojowych zbankrutował na początku lat 80. W związku ogromną inflacją oraz brakiem możliwości waloryzacji zgromadzonych wkładów okazało się, że zgromadzone pieniądze nie starczały często na zakup nawet 1 m kw. mieszkania. Przez kolejne pięć lat właściciele książeczek pozostawieni zostali sami sobie. Dopiero 30 listopada 1995 roku za sprawą ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1779) wprowadzono tzw. premię gwarancyjną. Chroniąc system bankowy określono szczegółowe cele na jakie mogą zostać wydatkowane pieniądze. Średnia wartość wypłacanej premii gwarancyjnej w 2016 roku wynosiła ok. 8 100 zł.

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa PKOPremię gwarancyjną można uzyskać m.in. w związku z:

  • poniesieniem jednorazowo znaczących wydatków (zakup mieszkania),
  • wniesieniem wkładu własnego do kredytu hipotecznego czy wpłaty do TBS,
  • wymianą okien, instalacji gazowej lub elektrycznej dla tych, którzy nie mają prawo własności do lokalu.

Szczegółowe informacje odnoście warunków i procedury wypłaty premii gwarancyjnej można przeczytać w informatorze banku PKO BP – INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej)

Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje rozszerzenie listy inwestycji mogących służyć za podstawę wypłacenia premii gwarancyjnej.

Rzecznik zauważył, że problem książeczek mieszkaniowych wciąż dotyczy ogromnej liczby Polaków i konstrukcja ustawy dot. wypłat premii gwarancyjnej jest wadliwa. Nie można z niej skorzystać w przypadku remontu domu jednorodzinnego na inne cele niż wymiana okien. Warte rozważenia przy wypłacie premii zdaniem Rzecznika jest pilna potrzeba wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb osób w podeszłym wieku. Należało by również zastanowić się nad osobami, które nie mają żadnego tytułu prawnego do lokalu. Zaliczając do tej grupy osoby bezdomne. W ich przypadku zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mogło by mieć charakter chociażby tymczasowy.

Zobacz także: Dodatkowe informacje o Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych

Światełko w tunelu dla posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych PKO – Indywidualne Konta Mieszkaniowe

Rzecznik w swoim oświadczeniu wspomniał, że sprawa posiadaczy książeczek mieszkaniowych nie została ujęta w założeniach Narodowego Programu Mieszkaniowego przyjętego przez Radę Ministrów 27 września 2016 roku. To prawda jednak ze wstępnych Rządowych deklaracji wynika, że posiadacze Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych, którzy jeszcze nie skorzystali z premii gwarancyjnej – tym samym nie zlikwidowali jeszcze swoich książeczek, zostaną objęci dodatkowymi korzyściami przy skorzystaniu z Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Ustawa dot. IKM jeszcze nie jest gotowa i nic więcej w tym temacie nie wiemy jednak, można się spodziewać, że zaistnieje możliwość przeniesienia premii gwarancyjnej z książeczki na Indywidualne Konto Mieszkaniowe, jednak to są narazi redakcyjne domysły.

źródło: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.