[Komunikat] Wyczerpanie puli MDM 2017 – 08-08-2017

Od | 16 stycznia, 2019

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego

z dnia 08-08-2017

o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego

w związku z nabyciem mieszkania

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 1184 z późn. zm.), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 100 % kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2017.

W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 09-08-2017 wstrzymuje przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2017.


Oblicz dopłatę MdM: Kalkulator MdM 2018


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.