Jak liczona jest powierzchnia użytkowa mieszkania w programie MdM

Od | 14 stycznia, 2017
Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy MdM powierzchnia użytkowa mieszkania jest rozumiana jako powierzchnia użytkową lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).

Za powierzchnię użytkową lokalu uważa się sumaryczną powierzchnię wszystkich pomieszczeń w lokalu takich jak:

 • pokój;
 • kuchnia;
 • spiżarnia;
 • przedpokój;
 • alkowa;
 • hol;
 • korytarz;
 • łazienka;
 • innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców, bez względu na rodzaj ich przeznaczenie i sposób używania;

Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni:

 • balkonów;
 • tarasów;
 • loggii;
 • antresoli;
 • szaf i schowków w ścianach;
 • pralni;
 • suszarni;
 • wózkowni;
 • strychów;
 • piwnic;
 • komórek przeznaczonych do przechowywania opału;

Jak jest z miejscem postojowym, ogródkiem i komórka lokatorska w programie MdM?

W przypadku gdy razem z lokalem mieszkalnym kupujemy inny składnik: miejsce postojowe, ogródek, loggia, to kwestia wliczenia bądź nie, części dodatkowej jest zależna od sposobu ujęcia tego składnika w umowie deweloperskiej bądź akcie notarialnym (przypadku rynku wtórnego).

Jeżeli to pomieszczenie lub składnik jest elementem przynależnym (stanowi ono formalnie część mieszkania) to w całości wlicza się do ceny mieszkania podlegającej weryfikacji.

Jeśli pomieszczenie jest sprzedawane jako integralna część budynku przydzielonej do wyłącznego korzystania jednemu z właścicielowi (Umowa o podziale nieruchomości do korzystania), to opłata za takie prawo nie jest wliczana do ceny zakupu lokalu mieszkalnego i nie może być objęta kredytem mieszkaniowym udzielanym w ramach MdM. Jest to traktowane jako oddzielna czynność.

Udział w części wspólnej drogi dojazdowej w programie MdM

Częścią składową ceny zakupu lokalu mieszkalnego jest również cena nabycia udziału w części nieruchomości wspólnej. Przykładowo gdy droga dojazdowa jest położona na gruncie części nieruchomości wspólnej, taki zakup może zostać sfinansowany kredytem w ramach programu MdM, a jeśli jest oddzielną nieruchomością, musi zostać sfinansowany ze środków własnych nabywcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.