Agencja Mienia Wojskowego dołącza do wspierania Narodowego Programu Mieszkaniowego – Mieszkanie PLUS.

Od | 27 lutego, 2017

Jak podało Biuro Prezesa AMW w Warszawie, 26 października br. w Warszawie Agencja Mienia Wojskowego podpisała list intencyjny ze spółką BGK Nieruchomości.

Dzięki partnerskiej współpracy będziemy mogli sprawnie zrealizować ważny społecznie projekt, który zapewni dach nad głową tysiącom polskich rodzin – podkreślali zgodnie przedstawiciele Agencji i spółki odpowiedzialnej za pilotażowe inwestycje.

Agencja Mienia Wojskowego zapowiada pomoc w projektach inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury społecznej i technicznej. Obecnie w Agencji odbywa się przegląd formalno-prawny nieruchomości z zasobów agencji oraz ustalenie trybu i formy ich przekazania spółce BGK Nieruchomości – która to kontroluje program Mieszkanie Plus z ramienia Rządu.

Już teraz do dyspozycji jest ok. 100 ha gruntów pod realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego.