Mieszkanie Plus | Aktualizacja na 2019 rok

Od | 12 marca, 2020

Główne zmiany programu Mieszkanie Plus w 2019 roku

Rynek nieruchomości oraz oczekiwania najemców zweryfikowały plany Rządu do tego stopnia, że ciężko jest dzisiaj zdefiniować program Mieszkanie Plus. Równie trudno jest znaleźć aktualne informacje na ten temat, zwłaszcza w sytuacji gdy wciąż powielane są treści nieaktualne. Dla Państwa wygody przedstawimy aktualności programu Mieszanie Plus – stan na II kwartał 2019.

 • Pożegnaliśmy Indywidualne Konta Mieszkaniowe – z tego pomysłu rząd wycofał się jeszcze w 2018 roku. Indywidualne konta mieszkaniowe od początku budziły wątpliwość oraz wydawały się mało atrakcyjnym instrumentem. W 2019 roku program Mieszkanie Plus oparty jest głównie o dopłaty do czynszów.
 • Rząd wycofał się z czynszu normowanego – plan zakładał określanie maksymalnej wysokości czynszu w danej lokalizacji i ujęciu jej w corocznym rozporządzeniu. W rzeczywistości wprowadzenie tego rozwiązania okazało się bardzo kłopotliwe. Ciężko jest ustalić i zamrozić stawki czynszów przy tak dynamicznym zachowaniu rynku jak w ostatnich latach. Inwestycje są bardzo zróżnicowane, a sztuczne narzucanie wysokości czynszu przeczyło zasadom rynkowym i rachunkowi ekonomicznemu. Specjalnie powołana Rada Mieszkalnictwa poszukała lepszego rozwiązania, i w ten sposób powstał program dopłat do czynszu nazywany popularnie programem Mieszkanie na Start.
 • Nadzór nad programem przeszedł z  Ministerstwa Infrastruktury do nowo powołanego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 • Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wykupił spółkę BGK Nieruchomości, realizującej inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus. Więcej.
 • Krajowy Zasób Nieruchomości – nowo powstały twór miał regulować nabór oraz katalogować grunty.  W najbliższym czasie jest planowana nowelizacja ustawy o KZN aby poprawić podaż gruntów, gdyż do tej pory się nie sprawdza.

Mieszkanie Plus oraz Mieszkanie na Start – Jaka jest różnica?

Te dwa terminy pojawiają się zamiennie w odniesieniu do Narodowego Programu budowy mieszkań. Mimo że pierwotna koncepcja uległa modyfikacjom to, obecne działania rządu w dalszym ciągu nazywają się programem “Mieszkanie Plus”. Termin ten jest coraz trudniej zdefiniować więc przyjmuje się, że dotyczy on wszystkich inicjatyw budowlanych inicjowanych przez Rząd oraz fundusz PFR Nieruchomości (dawniej BGK Nieruchomości).budynki programu Mieszkanie+

Termin “Mieszkanie na start” pojawił się stosunkowo niedawno. Inicjatywa ta polega na dofinansowaniu ustawową kwotą części czynszu za najem mieszkania dla osób spełniających wytyczone kryteria. Uzyskanie dopłaty wymaga spełnienia określonych warunków: m. in. rodzina musi osiągać odpowiednią wysokość dochodu (liczonego podobnie jak w przypadku świadczenia Rodzina 500+ na pierwsze dziecko). Warto wspomnieć, że dopłaty do czynszu są formą wsparcia bezgotówkowego. Pieniądze kierowane są bezpośrednio na konto związane z regulowaniem czynszu. Istotny jest fakt,  że dopłaty obowiązują tylko dla wybranych lokali – wcześniej zgłoszonych do tego celu.

Więcej: Dopłata do czynszu – Mieszkanie na Start 

Do kogo jest kierowany program Mieszkanie Plus w 2019 roku?

Mimo zmian jakie nastąpiły w poprzednich latach główna grupa docelowa do której kierowany jest program nie uległa zmianie. Mają to być głównie osoby o umiarkowanych dochodach. Szczególnym warunkiem, który muszą spełnić wszyscy najemcy jest brak własności lokalu lub jego części. W ostatnim roku doprecyzowano, aby z programu mogły skorzystać osoby osiągające dochód z tytuły pracy zawodowej, stypendium (studenci) oraz emeryci i renciści. Każdemu kandydatowi zostanie zbadana tzw. zdolność czynszowa na podstawie dostarczonych dokumentów. Zdolność czynszowa uzależniona jest od metrażu mieszkania o jaki stara się najemca.

Inwestycje programu Mieszkanie Plus

Prezentujemy listę inwestycji programu. Planowane , w trakcie realizacji oraz już ukończone. Do końca 2019 roku planuje się przygotować około 100 tys. mieszkań na łączną kwotę ponad 30 mld zł.

Planowane lub w trakcie realizacji:

W budowie są 663 mieszkania:

 • w Katowicach – 513,
 • w Jarocinie – 108,
 • w Kępicach – 42.

Prawdziwy wysyp inwestycji w kapitałowej części programu Mieszkanie Plus nastąpi w 2019 i 2020 r. Projektowanych jest już bowiem ponad 16 tys. mieszkań, m.in.:

 • w Warszawie – blisko 3 tys. mieszkań,
 • we Wrocławiu – blisko 1,5 tys. mieszkań (w 3 projektach),
 • w Krakowie – 1,1 tyś. mieszkań,
 • w Katowicach – 491 mieszkań.

Już teraz można stwierdzić, że kolejne lata przyniosą wzrost realizowanych inwestycji. W przygotowaniu są projekty, które zakładają budowę ponad 50 tys. mieszkań. Na dzień dzisiejszy wytypowano 117 działek którymi może swobodnie zarządzać KZN przeznaczając je pod zabudowę wielorodzinną.
Trzeba jednak pamiętać, że tak dużej liczby mieszkań nie da się zbudować w kilka lat. To nie tylko kwestia finansowania, ale także długich i skomplikowanych badań oraz procedur poprzedzających wbicie łopaty na placu budowy.

Dotychczasowe inwestycje pokazują, że samo przygotowanie inwestycji trwa przeciętnie 3 lata, a proces budowy zajmuje ok. 2 lat.

Stan realizacji programu w poszczególnych lokalizacjach – II kw. 2019 roku:

 • Witnicagmina otrzymała finansowanie – trwają prace projektowe.
 • Poznań – trwają negocjacje ze spółką kolejową na temat przekazania 30 ha działki na cele programu Mieszkanie Plus. Skala programu zakłada budowę aż 5000 mieszkań w dzielnicy Wolne Tory.
 • Zgorzelec, na przełomie 2019/2020 roku ma ruszyć budowa około 200 mieszkań o sumarycznej pow. użytkowej11 300 m kw. przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu.
 • Zakliczyn – ogłoszony został przetarg na wybór generalnego wykonawcy inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus.
 • Toruń – powstanie około 300 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 15 000 mkw, trwają prace projektowe a budowa ma ruszyć jeszcze w 2019 roku
 • Kępice – w II kwartale 2019 roku planowane jest oddanie ponad 40 mieszkań

Zrealizowane inwestycje – rozdano klucze do mieszkań

Do tej pory w ramach wszystkich działań wokół programu Mieszkanie Plus oddano w ręce najemców ponad 850 lokali w Jarocinie, Kępnie, Białej Podlaskiej, Gdyni oraz Wałbrzychu.

Pomimo wielu zmian jakie zaszły w przeciągu ostaniach trzech lat, program Mieszkanie Plus w obecnym kształcie wygląda racjonalnie i ma szansę skuteczne przyczynić się do realizacji pierwotnego celu – poprawy sytuacji mieszkaniowej tysięcy Polskich rodzin.

PFR Nieruchomości = BGK Nieruchomości

Warunki przyznawania mieszkań, czyli kto będzie mógł skorzystać i otrzymać mieszkanie.

Jakie będą kryteria pierwszeństwa?

Każda z realizowanych inwestycji będzie miała określone własne zasady ustalania pierwszeństwa. Uzależniać będą to potrzeby danego regionu jak również rodzaju i funkcja zabudowy. Mimo to kryterium dochodowe, dzietność rodziny czy brak własności (również wcześniej) nieruchomości będą istotnymi czynnikami wpływającym na czas oczekiwania na upragnione M.

Nabór i wnioski

Nabory wniosków odbywają się w sposób odrębny dla każdej z inwestycji. Oznacza to, że gminy oraz spółki odpowiedzialne za realizację naboru publikują ogłoszenia na swoich stronach bądź lokalnych mediach.

Archiwalne nabory:

Szczegółowe kryteria przyznawania mieszkań:

Podczas naboru może się zdarzyć, że liczba chętnych na mieszkania przewyższy ilości dostępnych lokali. Wówczas zostaną zastosowane tzw. kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy najmu. Każda z inwestycji będzie miała nadawane indywidualne warunki uzyskania pierwszeństwa. Spowodowane jest to zróżnicowaniem regionów pod kątem ich potrzeb.

Kryterium absolutnego pierwszeństwa, dotyczy osób, które w wyniku klęski bądź wypadku utraciły dom lub mieszkanie bądź osoby te zostały wywłaszczone na mocy ustaw i dekretów.

Pozostałe kryteria obejmą:

 1. osoby z najniższymi dochodami, przy czym dochód musi być wystarczający aby pokryć zobowiązania związane z czynszem;
 2. w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością;
 3. w rodzinie są dzieci;
 4. osoby, które (także w przeszłości) nie posiadają aktu własności do nieruchomości takich jak: dom jednorodzinny,mieszkanie lub spółdzielcze prawo własności do lokalu mieszkalnego. Nie mogą też posiadać budynku, jeżeli ewentualny ułamkowy udział dotyczyłby co najmniej jednego mieszkania;
 5. powodem ubiegania się o mieszkanie jest zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki w innym miejscu niż obecnie zamieszkiwane;
 6. osoba ubiegająca się o najem lub którykolwiek członek gospodarstwa domowego nie dostał mieszkania we wcześniejszym naborze z powodu zbyt dużej liczby wniosków;
 7. osoba lub członek rodziny która ma status repatrianta;
 8. jest seniorem i osoba ukończyła 65 rok życia;
 9. osoba ubiegająca się o najem jest w  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawna;
 10. osoba posiada ważną Kartą Polaka;

* Należy podkreślić, że zgodnie z projektem ustawy mieszkania będą wynajmowane wyłącznie tym gospodarstwom domowym, które są w stanie ponosić zobowiązania finansowe z tytułu ich użytkowania.

Kandydat na najemcę, który zamierza skorzystać z zasady pierwszeństwa powinien dołączyć do wniosku kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na na przetwarzanie danych osobowych w zakresie kontroli przedłożonych dokumentów.

Najbardziej rozbudowany wniosek posiadał w swoim pilotażowym programie Jarocin. W Jarocinie do wniosku wymagane było dołączenie oświadczenia o miejscu rozliczania podatku dochodowego (preferowana gmina Jarocin) oraz oświadczenie o braku posiadania własnościowego mieszkania także w przeszłości. Ponadto wypełnić należało formularz zawierający pytania na temat dochodu, ilości posiadanych dzieci oraz sytuacji materialnej kandydata. Należy jednak pamiętać, że programy pilotażowe bądź Mieszkanie dla Rozwoju mogą mieć odrębne warunki przyznawania mieszkań różniące się od docelowych realizacji programu Mieszkanie Plus.

Stan realizacji programu w różnych województwach:

Od 2019 roku na portalu geoportal.gov.pl publikowane są aktualne potencjalne lokalizacje dla programu Mieszkanie Plus w całej polsce. Jest to obecnie najlepsze źródło na temat lokalizacji.

Link do mapy: Geoportal.gov.pl\mieszkanie-plus

źródło:Miir/PFR/

6 powiedziało “Mieszkanie Plus | Aktualizacja na 2019 rok

 1. Anonim

  Dziwi mnie brak realizacji programu na podlasiu.Wedlug mnie wyglada to tak jak by podlasie nienalezalo do Polski lub niemusiało stosowac sie do programu.

 2. Arek Zweryfikowany

  Cieszę się że nie ma już programu MDM. Korzystali z niego ludzie których i tak stać było na mieszkanie a rządowa pomoc niczemu nie służyła. Założę się że większość mieszkań kupionych z MDM po 5 latach poszła na wynajem…

 3. Tomasz Zweryfikowany

  Znaleźć coś aktualnego w necie na temat mieszkanie plus to niezły wyczyn – dzięki za artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.