Biała Podlaska – pierwsi najemcy otrzymają dopłaty do czynszu Mieszkanie na Start

| Kwiecień 10, 2019

Biała Podlaska kolejny raz przeciera szlak przy realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego. Tym razem pierwszeństwo gminy dotyczy systemu dopłat do czynszów zwanych „Mieszkanie na Start”.

Wnioski o dofinansowanie złożyło 69 z 189 rodzin które w zeszłym roku otrzymały klucze do mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Wszystkie zgłoszone osoby bez wyjątku zostały zakwalifikowane do przyznania świadczenia. Przeciętna kwota dofinansowania wynosi 180 zł a maksymalna aż 290 zł. O taką kwotę pomniejszony zostanie czynsz najmu nawet na okres 15 lat.

Otrzymanie oraz późniejsze utrzymanie dopłaty wiąże się z obowiązkiem spełnienia wymagań ustawy. Co do zasady, dopłaty obejmują rodziny o niskich dochodach. Dochód gospodarstwa domowego nie powinien przekraczać 60 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł). Wartość ta ulega zwiększeniu o 30 pkt. proc. na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Przykładowo w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku rodziny trzyosobowego – 120 proc.

Mieszkanie na Start w kolejnych latach

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podało do wiadomości, że w 2019 r. na dopłaty do czynszu przeznacza w budżecie prawie 200 mln zł. W kolejnych latach, co rocznie kwota ta będzie powiększana o kolejne 200 mln zł.

Celem programu jest aby do 2034 r. dopłaty w programie Mieszkanie na Start wynosiły 3,2 mld zł.

źródło: MiIR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.