Co to jest i co oznacza dla Nas powstanie “Narodowego Programu Mieszkaniowego?

| Październik 21, 2016

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy: będzie utworzoną w trybie ustawy państwową osobą prawną,    w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub podmiotem powołanym przy wykorzystaniu istniejących lub planowanych ram instytucjonalnych finansowania polityki rozwoju państwa, w korelacji z Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podstawowym celem działania NFM będzie poprawa dostępności mieszkań w oparciu o wykorzystanie na cele budownictwa mieszkaniowego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, wniesionych w trybie ustawy do  aktywów NFM.

Zakończona wstępna kwerenda gruntów należących do Skarbu Państwa lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, przeprowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wykazała, że w podmiotach, które zgłosiły swoje zasoby gruntów jest ok. 8 942,2 tys. ha (według stanu na 30 marca 2016 r.), z czego ok. 6 558,1 ha należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, 1 078,0 pozostaje w zarządzie wojewodów,  1 306,0 w spółkach kontrolowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Warto zauważyć, że ww. Dane bazują na danych przesłanych przez jednostki i wymagają bieżącego uzupełnienia. Nie uwzględniają np. gruntów należących do Agencji Mienia Wojskowego.

Grunty są rozmieszczone na terenie całego kraju, z koncentracją w województwach zachodnich. W planowanych działaniach będą użyte głownie grunty należące bezpośrednio do Skarbu Państwa lub podmiotów państwowych. Grunty spółek Skarbu Państwa będą mogły być również wykorzystane dla celów mieszkaniowych, jednak na zasadach współpracy i ekwiwalentności świadczeń pomiędzy poszczególnymi spółkami i NOM.

źródło: założenie do ustawy w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego” 

“Program, który przygotował nasz rząd, jest realnym wsparciem dla polskich rodzin i tych wszystkich, którzy chcieliby myśleć o założeniu rodziny, ale nie stać ich na mieszkanie. Wpisuje się w wielki priorytet naszego rządu, jakim jest wspieranie rodzin. Jest efektem wielomiesięcznej pracy i kompleksowym sposobem na rozwiązanie programów mieszkaniowych Polaków” – mówiła premier Beata Szydło.

Mieszkanie Plus

Narodowy program mieszkaniowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.