Mieszkanie Plus – Czy nowy program sprosta oczekiwaniom?

| Grudzień 5, 2018

Po zakończeniu “Mieszkania dla Młodych” jedynym programem pomocowym będzie Mieszkanie Plus.

Aktualnie nowe wnioski w programie Mieszkanie dla Młodych nie będą już przyjmowane, mimo to formalnie program dalej trwa gdyż przez następne 5 lat wypłacane będą dodatki na wypadek urodzenia się kolejnego dziecka.

W związku z tym Program Mieszkanie Plus jest obecnie jedynym aktywnym programem mieszkaniowym realizowanym przez Rząd. Obietnice na temat jego gigantycznej skali rozpalają ogromne nadzieje, gdyż ma wpłynąć na całą branżę nieruchomości. Jednak obecnie wielu zainteresowanych zastanawia fakt, czy program zmierza w dobrym kierunku.

Pierwsze budowy mieszkań programu Mieszkanie+ ruszyły na długo zanim Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poukładało wszystkie elementy układanki. Krótko po hucznym głoszeniu Narodowego Programu Mieszkaniowego przez panią byłą premier Beatę Szydło w 2016 roku okazało się, że Rząd ma problem z inwentaryzacją swoich terenów.  Już wtedy swoje grunty zaoferowało PKP, Poczta Polska oraz Agencja Mienia Wojskowego. Tereny te nie zawsze są atrakcyjne oraz jest ich zdecydowanie za mało.

Stąd największe nadzieje pokładano w gruntach, które znajdują się we władaniu gmin. Wówczas okazało się, że dostęp do tych gruntów jest utrudniony. Gminy nie potrafiły sklasyfikować swoich terenów pod kątem ich przydatności na cele budownictwa mieszkaniowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości – brakujące ogniwo programu Mieszkanie Plus

Widząc ten problem Ministerstwo zareagowało na tą sytuację utworzeniem Krajowego Zasobu Nieruchomości, który jako jeden ze swoich statutowych celów ma za zadanie uporządkować i skatalogować ziemie Skarbu Państwa.

Od tego momentu powstał wyraźny podział funkcji pomiędzy KZN, a funduszem BGKN. Dotychczas całym motorem napędowym Mieszkania Plus u boku MiB (Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa) był właśnie BGK Nieruchomości. Po wejściu w życie ustawy o KZN przewodnią funkcję nad realizacją inwestycji obejmuje właśnie Krajowy Zasób Nieruchomości. KZN będzie od tej pory zajmować się wytypowaniem gruntów, zdobyciem decyzji administracyjnych oraz wstępnym uzbrojeniem działek. KZN nie będzie jednak budować samych mieszkań, do realizacji indywidualnego przedsięwzięcia budowlanego zostaną wybrani tzw. operatorzy mieszkaniowi – prywatne firmy deweloperskie.

Mieszkanie dla RozwojuNiedawna rekonstrukcja rządu ujawniła istnienie kolejnego problemu z programem. Obecne tempo realizacji prac nie jest wystarczające by osiągnąć zakładany poziom 3 mln mieszkań do 2030 roku. Mimo, że przybywa podpisanych listów intencyjnych i umów z gminami, to jedynymi trwającymi budowami są inwestycje, których dokumentacja była gotowa jeszcze przed powstaniem Narodowego Programu Mieszkaniowego. Mowa tutaj o inwestycjach w Jarocinie, Białej Podlaskiej, Gdyni czy Wałbrzychu. Projekty nazywane były początkowo “pilotażem programu Mieszkanie Plus” by następnie otrzymać nazwę “Mieszkania dla rozwoju“.

Mieszkanie dla Rozwoju

Efektem dopracowywania schematu realizowania założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego jest wyraźny podział inwestycji. Realizowane inwestycje nazwane  “Mieszkanie dla Rozwoju – MdR” są inwestycjami, które cechują się odmiennym modelem niż Mieszkanie Plus. Bloki nie są standardowym rozwiązaniem Mieszkanie Plus, a najemcy nie będą objęci wspomnianą ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Oznacza to, że czynsz nie będzie regulowany ustawą czyli “normowany“, a jego wysokość będzie dobrana indywidualnie dla każdego projektu w oparciu o wydatki poniesione na ich realizację.

 

Oceń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.