Element “Narodowego Programu Mieszkaniowego” – Mieszkanie+

| Grudzień 29, 2016
Mieszkanie+
to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych
przy wykorzystaniu gruntów Skarbu Państwa.

Mieszkanie+ logo

jest jednym z elementów Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), który przewiduje także inne instrumenty,
m.in. wsparcie dla systematycznego oszczędzania na mieszkanie oraz zwiększenie liczby budowanych mieszkań dla najmniej zarabiających w ramach budownictwa gminnego oraz realizowanego we współpracy
z gminą (np. przez towarzystwa budownictwa społecznego lub spółdzielnie
mieszkaniowe).
  • Budowa mieszkań na wynajem, z opcją dochodzenia do własności
  • Umiarkowane czynsze, dostępne także dla słabiej uposażonych polskich rodzin
  • Rynkowe zasadybez angażowania pieniędzy podatników
  • Ograniczenie zadłużania się Polaków w celu zapewnienia rodzinie „dachu nad głową”
  • Większa mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy dzięki dostępności mieszkań na wynajem
  • Impuls prorozwojowy dla setek polskich miast i regionów
  • Rozwój całej gospodarki od firm budowlanych po rynki finansowe
  • Istotny wzrost efektywności zarządzania majątkiem Skarbu Państwa
Mieszkania budowane w ramach programu Mieszkanie+ będą spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, w tym wysokie normy energetyczne. Mieszkania będą
też uwzględniać najnowsze trendy ekologiczne, np. z zakresu wykorzystania OZE. Wynajmujący mieszkania będą mieli dostęp do odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.
Inwestycje będą realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, które zapewnią zarówno niski koszt budowy, jak i odpowiednią jakość techniczną budynków w dłuższym okresie eksploatacji. Optymalizacja
kosztów budowy będzie możliwa bez utraty jakości mieszkań.
źródło: https://www.premier.gov.pl/