Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN – Finansowanie inwestycji mieszkaniowych

Od | 8 stycznia, 2019

Program Mieszkanie Plus otrzymał w swoim zapleczu nowy instrument finansowy jakim jest Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o nazwie „FSMdR FIZ AN”.

FIZANNarzędzie to dedykowane jest długoterminowym inwestorom finansowym, których działalność polega na finansowaniu i współfinansowaniu inwestycji w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, realizowanych we współpracy z podmiotami prywatnymi, samorządami oraz spółkami Skarbu Państwa. Fundusz ma za zadanie inwestować w segmencie tanich a przez to dostępnych mieszkań, a także w Infrastrukturę Samorządową. W ramach realizowanych projektów Fundusz może kupować, budować i rozbudowywać oraz modernizować budynki wielorodzinne lub budynki w zabudowie szeregowej, a także infrastrukturę związaną z budownictwem mieszkaniowym i samorządowym. Utworzenie FIZAN ma na celu odciążenie budżetu Państwa od ponoszenia ciężaru finansowania Narodowego Programu Mieszkaniowego. Zaangażowanie kapitału zewnętrznego daje też większy nadzór nad inwestycjami co będzie sprzyjać jakości i efektywności działań.

Fundusz oferuje dwa produkty inwestycyjne:

  • Produkt Aktywny Fundusz (PAF), gdzie docelowym właścicielem zabudowanej nieruchomości pozostaje Fundusz, a grunt może zostać m.in. zakupiony od partnera prywatnego lub wniesiony aportem do spółki celowej przez partnera samorządowego, który po zakończeniu budowy może zostać wykupiony przez Fundusz. Może być realizowany we współpracy również z partnerem samorządowym.
  • Produkt Aktywna Gmina (PAG), gdzie w tym przypadku partner samorządowy – który wnosi grunt do spółki – staje się z czasem właścicielem zabudowanej nieruchomości. Fundusz inwestuje w spółkę celową środki pieniężne pozwalające na realizację prac budowlanych.

Po skończonej inwestycji budowlanej, nieruchomości mają być co do zasady wynajmowane przez spółkę na rzecz indywidualnych najemców. Możliwa będzie też dzierżawa na rzecz partnera samorządowego na długi okres, nawet 24-30 lat. Takie mieszkania mogą wejść wówczas w skład mieszkań komunalnych i socjalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.