Mieszkanie Plus w innych krajach Uni Europejskiej.

Pomysł rządu na Mieszkanie Plus w Polsce nie jest nowy. W większości państw UE mieszkania dostępne cenowo zapewniają systemy społecznego budownictwa czynszowego.

Coraz więcej wiemy na temat Mieszkanie Plus – 12 faktów na temat Mieszkanie Plus.

W czołówce Holandia.

Największe zasoby tych mieszkań posiadają rozwinięte rynki w Europie, w takich krajach jak Holandia, Austria, Dania, Szwecja, Wielka Brytania i Francja. Bardzo specyficzny system mieszkań „czasowo społecznych” (przez okres trwania kontraktu) posiadają Niemcy.

Wspomaganie społecznego budownictwa czynszowego w państwach Europy Zachodniej odbywa się przy użyciu zróżnicowanych instrumentów:

  • nisko oprocentowanych, długoterminowych kredytów,
  • ulgi podatkowe i gwarancje,
  • przekazywanie po cenach niższych od rynkowych, czy nawet bezpłatnie, terenów budowlanych.

Mieszkanie plus w czasach kryzysu zamiast programów “gotówkowych” typu “MdM”.

W związku z kryzysem finansowym znacznej redukcji uległy wszelkie bezzwrotne formy wsparcia (subwencje), natomiast więcej jest działań wpływających bezpośrednio lub pośrednio na oprocentowanie kredytów.

Specyficzne organizacje/fundusze kredytowe udzielające nisko oprocentowanych kredytów zachowały się np. we Francji i w Austrii. Nisko oprocentowane kredyty są udzielane również w Danii. W Finlandii zajmująca się udzielaniem nisko oprocentowanych kredytów organizacja ARA od 2004 roku wykupuje część odsetek od kredytów zaciąganych na prywatnych rynkach finansowych. Obniżenie kosztu kredytów może być również dokonane przez np. udzielanie różnorodnych gwarancji czy grupowanie się kredytobiorców w większe organizacje mogące korzystniej zaciągać kredyty (w Anglii w imieniu niewielkich stowarzyszeń kredyty zaciąga Housing Finance Corporation).

Celem jest obniżenie oprocentowania kredytów.

Generalnie mimo kryzysu rola państwa w finansowaniu społecznego budownictwa czynszowego pozostała duża, choć uległa pewnej ewolucji. Coraz częściej finansowanie odbywa się na prywatnym rynku kapitałowym, a kredyty uzyskują niższe od rynkowego oprocentowanie dzięki gwarancjom publicznym — państwowym lub samorządowym. Takie możliwości mają jednak tylko organizacje zajmujące się budownictwem społecznym w krajach o długoletnim i ugruntowanym systemie wsparcia tego typu budownictwa.

Podsumowując, programy typu Mieszkanie Plus w całości wspomagają budownictwo społeczne oparte na preferencyjnych długoterminowych kredytach, w tym zwłaszcza dążące do obniżenia oprocentowania kredytu, jest nadal podstawowym instrumentem wspierającym ten segment budownictwa mieszkaniowego. Instrument taki — w różnych formach częściowo wskazanych powyżej — występuje m. in. w takich krajach jak Francja, Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Austria, Irlandia i Belgia.

W krajach o długiej tradycji funkcjonowania budownictwa społecznego, dzięki spłacie wcześniej zaciąganych zobowiązań na budowę, nie bez znaczenia jest też możliwość finansowania części inwestycji na rynku prywatnym oraz z własnych środków organizacji budownictwa społecznego uzyskiwanych np. w formie płaconych przez lokatorów czynszów.