Kopia polisy OC przy umowach z rzeczoznawcą, pośrednikiem oraz zarządca nieruchomości.

| Styczeń 5, 2018

Kopia polisy OC jako zabezpieczenie.

Dnia 9 maja br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Między innymi reguluje on aby rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy, każdorazowo dołączali kopii dokumentu ubezpieczenia OC (polisy) aktualnego na dzień sporządzenia takich dokumentów jak: operat szacunkowy, umowa o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowa pośrednictwa, umowa o zarządzanie nieruchomością.

Ma to pomóc w ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności wśród wymienionych zawodów

Brak polisy – spodziewana będzie wysoka kara pieniężna.

Za prowadzenie działalności gospodarczych bez ww. ubezpieczenia będą grozić dotkliwe kary pieniężne.

Treść projektu zostanie udostępniona w Dzienniku Ustaw, do tego czasu z projektem można zapożnać się na stronach legislacyjnych Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Przepis wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 roku.

żródło: MIB

Oceń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.