Mieszkanie Plus: Czego oczekują mieszkańcy? Wyniki ankiety.

Od | 27 lutego, 2018

Czego oczekują mieszkańcy od Mieszkania Plus?

Pod koniec kwietnia br. władze Tomaszowa Mazowieckiego zwróciły się do mieszkańców z pytaniami odnoście ich potrzeb związanych z realizacją programu Mieszkanie Plus. Zebrane informacje mają posłużyć przy opracowaniu koncepcji wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

W Tomaszowie Mazowieckim ma powstać 138 lokali mieszkalnych: jednopokojowych, dwupokojowych i trzypokojowych, a także 132 miejsca parkingowe zlokalizowane w garażu na poziomie zero. Mieszkania powstaną przy ul. Barlickiego 18/22. W ankiecie zapytano mieszkańców m.in o preferowany metraż mieszkań, wielkość rodziny, stan wykończenia, akceptowalną wysokość czynszu.

Przeważa opcja wykupu mieszkań na własność.

Zdecydowana większość zainteresowanych mieszkaniami liczy na opcję wykupu mieszkania w przyszłości. Opcja ta zarazem budzi wiele kontrowersji, co do samych założeń programu. Według wczesnych ustaleń wykup mógłby nastąpić najwcześniej po 15 latach.

Mieszkanie plus wielkość mieszkań

 

 

Źródło: UM Tomaszowa Mazowieckiego

Nieco bardziej rozłożone okazały się oczekiwania co do metraży przyszłych mieszkań. Większość ankietowanych opowiedziała się za mieszkaniami trzypokojowymi o metrażach 51-66 m, kolejna zaś grupa zainteresowana jest mieszkaniami dwupokojowymi o metrażach 35-54 m2 . Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się natomiast jednopokojowe “kawalerki” (metraż 28-30 m2) jednak wiemy z zapowiedzi rządu, że te mieszkania mają stanowić zaplecze dla mieszkaniowej polityki senioralnej w ramach programu Mieszkanie Plus i ankiety nie były bezpośrednio skierowane do tej grupy docelowej.

Mieszkanie plus wielkośc rodziny

 

Jak można było się spodziewać największe zainteresowanie programem mają rodziny z dziećmi. Co ciekawe zaraz za tą grupą swoje zainteresowanie programem wyraziły pary bezdzietne. Ta sytuacja odzwierciedla sytuację na rynku wynajmu gdzie młode pary, na początku swojej kariery zawodowej nie mają szans na kredyt i zmuszone są wynajmować mieszkania.

Źródło: UM Tomaszowa Mazowieckiego


Zobacz także: Mieszkanie Plus – Strona informacyjna programu.


Również w ankiecie zapytano o preferowany okres wykupu mieszkania. Większość zdecydowała odłożyć tą formalność to w czasie na 25 lat minimalizując początkowe koszty np. wkład własny przed zasiedleniem. Skrócenie tego okresu powoduje bowiem, że przedsięwzięcie nie bilansuje się przy spłacaniu ratalnym i należało by wpłacić część wartości mieszkania ok. 15% jako partycypacja. Powyższe potwierdza określona możliwość finansowa ankietowanych. Opowiedzieli się oni w zdecydowanej większości (75.08%) za czynszem wysokości 801-1000 zł za mc.

mieszkanie plus okres wykupu

 

Źródło: UM Tomaszowa Mazowieckiego

mieszkanie plus preferowana wyskokośc czynszu

 

Źródło: UM Tomaszowa Mazowieckiego

Ankietowani wypowiedzieli się również co do stanu wykończenia mieszkań. Większość ankietowanych (57,7%) preferowała stan deweloperski jako wyjściowy stan wykończenia mieszkania w programie Mieszkanie Plus. Takie mieszkanie będzie posiadało otynkowane i pomalowane ściany, wykonane wylewki i wyprowadzone instalacje pod urządzenia wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie oraz doprowadzona instalacja elektryczna, zamontowana stolarka okienna i drzwiowa.

mieszkanie plus stan wykonczenia

 

Źródło: UM Tomaszowa Mazowieckiego


Zobacz także: [Informator] Indywidualne Konta Mieszkaniowe – Rządowa premia i brak podatku


 

mieszkanie plus czego chcą

pexels.com

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Tomaszowa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.