Instytut geologiczny bada zastosowanie geotermii dla programu Mieszkanie Plus

Projekt Geothermal4PL to “Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce”.

Jak czytamy na stronie instytutu, projekt ma na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej w Polsce, szczególnie na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus poprzez wymianę doświadczeń i nabycie nowej wiedzy przez ekspertów z polskiego instytutu oraz docelowych użytkowników projektu dzięki współpracy z norweskimi partnerami.


[Informator] Mieszkanie Plus – program tanich mieszkań na wynajem


Energia geotermalna – jeden z elementów energooszczędności

Program Mieszkanie Plus przewiduje budowę energooszczędnych domów wykonanych w innowacyjnych i ekologicznych technologiach i z wysokiej jakości materiałów. Jedną z najczystszych i łatwo dostępnych form zapewnienia energii jest energia geotermalna w postaci pomp ciepła.

mieszkanie plus geotermia

Realizacja projektu wynika z potrzeby ukazania możliwości zastosowania płytkiej energii geotermalnej wykorzystywanej za pomocą gruntowych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków na obszarach objętych programem Mieszkanie Plus oraz z konieczności redukcji emisji gazów i pyłów powstających w wyniku spalania paliw konwencjonalnych. Stosowanie paliw konwencjonalnych w celach grzewczych skutkuje niską jakością powietrza na terenach zabudowanych, a tym samym drastycznym pogorszeniem stanu środowiska naturalnego oraz zagrożeniem zdrowia i życia ludzi. Dynamiczny rozwój technologii gruntowych pomp ciepła w Polsce oferuje alternatywne, bezpieczne i dostępne na większości obszaru kraju, źródło czystej energii.

Potrzeba realizacji projektu wynika również ze światowej, unijnej i krajowej polityki energetycznej ukierunkowanej na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnych, stosowanie technologii zero- i około emisyjnych oraz podniesienie standardów izolacji budynków.

źródło: PIG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.