[Informator] Mieszkanie Plus: Toruń woj. kujawsko-pomorskie – Opis, lokalizacja, terminy i zapisy.

| Grudzień 17, 2018

Oficjalnie ruszają prace projektowe pionierskiego Toruńskiego osiedla Mieszkanie Plus w woj. kujawsko-pomorskim.12 grudnia 2018 roku podpisano umowę z biurem projektowym dotycząca opracowania projektu budowlanego wraz projektem wykonawczym osiedla Mieszkanie Plus w Toruniu, a także świadczenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Planowana ilość mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus:

Aktualności: 12 grudnia 2018 r. – Oficjalnie ruszają prace projektowe – podpisano umowę na projekt osiedla

Lokalizacje nieruchomości:

Osiem bloków położnych między ulicami Okólną, a generała Władysława Andersa w Toruniu.

Terminy:

Trwa analiza opłacalności inwestycji. Więcej szczegółów poznamy w okolicach czerwca 2017 roku.

Zapisy:

Ustalone zostaną zasady pierwszeństwa w przypadku większej niż oferta liczby chętnych. Preferencja w wynajmie zostanie zaproponowana m.in. rodzinom wychowującym przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko.

Opis:

Nieruchomość przy ul. Okólnej 2-18 ma powierzchnię 3.2062 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości ustalono przeznaczenie podstawowe na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Maksymalna wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej to 4 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15 m od poziomu terenu.

Nieruchomość przy ul. Inowrocławskiej 3-19  ma powierzchnię 1.2334 m2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam jako przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Maksymalna wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej to 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12 m od poziomu terenu.

Obydwie działki są uzbrojone w infrastrukturę techniczną i mają  dostęp do  sieci zaopatrujących w wodę i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną,  gaz oraz sieci telekomunikacyjne.

W Toruniu powstanie osiem czterokondygnacyjnych budynków Przez działkę przechodzi historyczna Droga Forteczna, która zyska odzwierciedlenie w nawierzchni posadzki biegnącej między budynkami. Główne wejście przewidziano od strony zachodniej, podkreślając je niewielkim placem o osiedlowym charakterze.

Niskie budynki kreują przyjazne, dostępne dla mieszkańców, kameralne przestrzenie. Między budynkami przewidziano place zabaw i zielone tereny rekreacyjne pozwalające mieszkańcom na nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich. Do osiedla zapewniony jest dojazd komunikacją miejską – nieopodal znajduje się przystanek autobusowy „Drzymały”.

 

mieszkanie plus toruń

 

Oceń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.