[Informator] Mieszkanie Plus: Tychy woj. śląskie – Opis, lokalizacja, terminy i zapisy.

Od | 27 lutego, 2018

Informator realizacji programu Mieszkanie Plus w Tychach.

Planowana ilość mieszkań:

Około 38.


Zobacz także: Informator programu Mieszkanie Plus


Lokalizacja:

Budynek po byłej szkole przy ul. Oświęcimskiej 256.

Opis:

Wskazany do programu budynek widnieje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obecnie prowadzone są działania związane z wykreśleniem go z tej ewidencji, co umożliwi też wystąpienie do wojewody śląskiego o przekazanie sąsiedniej działki na cele programu – Urząd Miasta w Tychach.

Mieszkanie Plus Tychy

Jeden powiedział “[Informator] Mieszkanie Plus: Tychy woj. śląskie – Opis, lokalizacja, terminy i zapisy.

  1. Kamila Goncerz

    Ile trzba bedzie czekac na rozpatrzenie wniosku. ? Czy to zaleznd od dochodow ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.