[Informator] Mieszkanie Plus: Wieluń woj. łódzkie – Opis, lokalizacja, terminy i zapisy.

Informator realizacji programu Mieszkanie Plus w Wieluniu.

25 maja 2017 r. podpisano listy intencyjne, tym samym miasto Wieluń dołączyło oficjalnie do programu Mieszkanie Plus.

Nowe! 06-11-2017r. Urząd Miasta Wieluń publikuje ankiety dot. programu Mieszkanie Plus

Zainteresowani programem proszeni są o wypełnienie elektronicznej ankiety w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

Ankieta powinna być wypełniona przez jednego ze współmałżonków bądź osobę tworzącą gospodarstwo domowe, zainteresowane przystąpieniem do programu Mieszkanie Plus.

Ankieta dot. programu Mieszkanie Plus Miasta Wieluń

Planowana ilość mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus:

4 bloki 204 mieszkania.

Planowany termin przekazania mieszkań:

Przekazanie do użytkowania pierwszych mieszkań planowane jest na 2019 rok.

Lokalizacja:

Działki w Wieluniu przy ul. Sadowej (Agrestowa)  (numery ewidencyjne działek 128/4, 207, 118, 209, 211, 213, 216/1, 220/1, 222/1, 224/1, )

mieszkanie plus wielun


Zobacz także: Informator programu Mieszkanie Plus


Opis:

Inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, wkładem Gminy Wieluń jest natomiast działka, na której zostaną wybudowane bloki.

Przewidywane koszty, zależą od opcji na jaką zdecydują się najemcy:

1) Opcja 1 – wynajem mieszkania
Zakładany koszt budowy mieszkania będzie się mieścił w przedziale od 2,5 tys. zł/m2 do 5 tys. zł/m2.
W takim przypadku, czynsz (bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów) wyniesie od 10 zł/m2 do 20 zł/m2.

2) Opcja 2 – wynajem z opcją wykupu mieszkania
Zakładany koszt budowy mieszkania będzie się mieścił w przedziale od 2,5 tys. zł/m2 do 5 tys. zł/m2.
W takim przypadku, czynsz (bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów) wyniesie od 12 zł/m2 do 24 zł/m2.

mieszkanie plus wieluń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.