Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury – Mieszkanie Plus

Od | 27 lutego, 2018

Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury zostanie utworzony poprzez połączenie Instytutu Rozwoju Miast z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

narodowy instytut arbanistyki i architekturyMinisterstwo Budownictwa i Architektury pracuje nad projektem rozporządzenia regulującego szczegóły połączenia obu instytucji: Instytutu Rozwoju Miast oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Oba instytutu mają zbieżny profil działalności a ich osobne istnienie nie ma racji bytu. Połączenie doświadczenia obu instytutów zapewni powstanie silnej jednostki będącą istotnym wsparciem dla Krajowego Zasobu Nieruchomości przy analizowaniu inwestycji związanych z Narodowym Programem Mieszkaniowym – Mieszkaniem Plus.

Instytut Urbanistyki i Architektury będzie centrum naukowo-rozwojowym, którego misją będzie zdobywanie i propagowanie wysokiej jakości wiedzy w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a także gospodarki nieruchomościami. Instytut będzie wspierał Krajowy Zasób Nieruchomości w procesie przygotowywania nieruchomości wchodzących w skład nieruchomości wytypowanych do zabudowy. Wiedza i doświadczenie pracowników obu instytutów ma zapewnić wsparcie dla KZN, aby realizowane budownictwo mieszkaniowe w ramach programu Mieszkanie Plus było przeprowadzone w sposób prawidłowy i niezagrażający bezpieczeństwu oraz zdrowiu mieszkańców.

Zobacz także: 5 błędnych mitów na temat programu Mieszkanie Plus

Do szczegółowych zadań powołanego Instytutu będzie należeć ponadto:

  • opracowywanie wniosków i rekomendacji
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
  • analizowanie i rekomendowanie optymalizacji procesu tworzenia warunków i zwiększania dostępności mieszkań i infrastruktury im służącej, w tym w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości wchodzących w skład KZN;
  • analiz i rekomendacji w zakresie tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego, mieszkań socjalnych
  • przygotowywanie ekspertyz w zakresie szeroko pojętych uwarunkowań inwestycyjnych (technicznych, urbanistyczno-architektonicznych, środowiskowych, społeczno-gospodarczych i in.)

Powołanie nowego instytutu da nowe narzędzie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa umożliwiające tworzenie propozycji rozwiązań prawnych, których zastosowanie sprzyjać będzie rozwojowi kraju w różnych obszarach, tj. ekonomiczno-gospodarczym, społeczno-kulturowym, przyrodniczym i naukowym, stanowiąc tym samym istotny element wsparcia dla zrównoważonego rozwoju urbanizacji w Polsce oraz troski o wysoką jakość życia obywateli, tj. dla wyzwań stojących przed współczesną administracją. Połączenie obu instytutów i ich restrukturyzacja pozwoli na utworzenie jednostki badawczej wpisującej się w aktualną strategię rozwoju nauki w Polsce na najbliższe lata, współpracującej ściśle z ministrami zainteresowanymi problematyką polityki przestrzennej, skutecznie konkurującej na rynku krajowym, a także prowadzącej szerszą współpracę międzynarodową.

 

źródło: http://irm.krakow.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.