Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego – Mieszkanie plus.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę “Narodowego Programu Mieszkaniowego”, złożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa.

“Rząd uruchomi Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM), który po wdrożeniu programu Rodzina 500+, będzie jego kolejnym, priorytetowym przedsięwzięciem” – podano po posiedzeniu rządu w tej sprawie.

“Narodowy Program Mieszkaniowy będzie opierał się na 4 filarach:

1. Mieszkanie dostępne

Dostępne mieszkania na wynajem z opcją dochodzenia do własności, powstające m.in. na gruntach Skarbu Państwa

Zwiększenie wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego jak np. TBS

Dodatkowo, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, będą mogły ubiegać się o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – z dopłatą budżetową – na budowę społecznych mieszkań czynszowych lub spółdzielczych lokatorskich.

Systematyczne oszczędzanie na cele mieszkaniowe w ramach Indywidulanych Kont Mieszkaniowych (IKM) – zwolnionych z opodatkowania.

2. Finansowanie stabilne i efektywne

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy (NFM)

NFM będzie wykorzystywał grunty należące do Skarbu Państwa pod budowę mieszkań na wynajem, co zwiększy ich dostępność. Będzie pełnił funkcję „banku ziemi”, wykorzystywanej do realizacji budownictwa mieszkaniowego. Grunty będące w posiadaniu NFM będą przekazywane pod budowę mieszkań na wynajem, w tym z opcją dochodzenia do własności, Narodowemu Operatorowi Mieszkaniowemu i innym podmiotom o statusie operatorów mieszkaniowych (np. przez wniesienie gruntów do funduszu inwestycyjnego w zamian za objęcie przez NFM certyfikatów inwestycyjnych).

3. Warunki zamieszkania: nowoczesne, oszczędne i bezpieczne

Przewidziano instrumenty prowadzące do poprawy standardu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, a tym samym polepszenia warunków mieszkaniowych. Ze środków krajowych i funduszy europejskich wspierane będą inwestycje remontowe i termomodernizacyjne.

4. Dobre prawo

Przewidziano m.in. regulacje dotyczące funkcjonowania rynku mieszkań na wynajem i organizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, a także funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, gmin i towarzystw budownictwa społecznego w celu ułatwienia budowy mieszkań i gospodarowania wybudowanym zasobem. Podstawowym działaniem będzie przygotowanie nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zmienione zostaną regulacje określające zasady funkcjonowania rynku najmu. Przewidziano racjonalizację zasad gospodarowania zasobem mieszkań komunalnych. Założono rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w segmencie dostępnych mieszkań. Przygotowana zostanie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.”

źródło: informacje na stronie rządu

Oceń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.