Dlaczego Mieszkanie Plus będzie lepszym programem niż Mieszkanie dla Młodych.

Program Mieszkanie dla Młodych był tymczasowy i miał trwać od 2014 do 2018 roku. Do momentu jego zakończenia tj. 3 stycznia 2018 roku skorzystało z niego ponad 100 000 osób, otrzymując wsparcie na łączną kwotę 2,8 mld zł. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport podsumowujący program. Wyciągnięte wnioski można bezpośrednio odnieść do nowego rządowego programu – Mieszkanie Plus.

Z programu MdM w pierwszych latach istnienia korzystali tylko bogaci z dużych miast.

W pierwszym roku (2014) funkcjonowania programu MdM, wykorzystane zostało niewiele ponad 30 proc. rocznego limitu środków. W okresie tym odnotowano bardzo duże dysproporcje terytorialne – faworyzowane były najbogatsze województwa. Wśród osób które skorzystały z programu byli głównie single i małżeństwa bez dzieci. Rodziny z przynajmniej jednym dzieckiem stanowiły jedynie 1/5 wszystkich beneficjentów. W tym okresie dopłatę można było uzyskać jedynie do mieszkania z rynku pierwotnego, a wysokość wsparcia była związana z posiadaniem dzieci.

Uwzględnienie jedynie transakcji na rynku pierwotnym, wykluczyło udział osób z mniejszych miejscowości z uwagi na brak realizowanych inwestycji tego rodzaju.

Po zmianach w 2015 roku dopuszczono finansowanie mieszkań z rynku wtórnego oraz zróżnicowano kwoty dofinansowania wkładu własnego rodzinom z większą liczbą dzieci

Nowelizacją ustawy MdM wpłynęła korzystnie w zakresie polityki prorodzinnej, gdyż liczba wniosków od rodzin z dziećmi wzrosła ponad trzykrotnie. Nie spowodowały one jednak zmiany struktury beneficjentów z dziećmi i bezdzietnych. Zarówno przed jak i po nowelizacji ustawy single i małżeństwa bezdzietne stanowiły odpowiednio 76,8 % i 72,2% ogółu beneficjentów.

25 osób musiało zwrócić dopłatę MdM z powodu wykrycia najmu lokalu

Ciężko określić skalę zjawiska najmu lokali zakupionych w ramach dofinansowania MdM. Sytuacja taka wg. zapisów ustawy jest karana zwrotem udzielonego wsparcia. Przez 4 lata trwania programu wykryto 25 takich przypadków. (źródło: Wirtuala Polska). Przypomnijmy, że z programu skorzystało przeszło 100 000 osób więc ta liczba świadczy o wyjątkowej uczciwości beneficjentów bądź … słabej wykrywalności tego rodzaju naruszeń.

Brak widełek dochodowych – z MdM korzystały gównie osoby zamożne

Brak widełek dochodowych powodowało, że wśród beneficjentów były osoby dobrze sytuowana, posiadające zdolność kredytową i będące w stanie nabyć pierwsze mieszkanie bez korzystania z pomocy państwa. Według oceny, osoby zamożne stanowiły około 25% beneficjentów.

Limity programu MdM łatwo można było obejść aby móc kupić droższe luksusowe mieszkanie

Po kilku latach deweloperzy zgodnie dostosowali swoje oferty pod limity programu MdM. Jednak z pomocą kreatywności kupujących jak deweloperów istniała możliwość zakupu również tych mieszkań, których cena przekraczała ustalone widełki.

zalety mieszkanie plus

W czym Mieszkanie Plus będzie lepsze od MdM?

Cele Mieszkanie +

W przeciwieństwie do Mieszkanie dla Młodych, pakiet Mieszkanie Plus od początku ma oznaczone cele. Mówi o tym już ustawa o Narodowym Programie Mieszkaniowym. Głównym celem pakietu, jest poprawa dostępności mieszkań na tyle by dorównać do poziomu Unii Europejskiej. Rząd daje sobie na to czas do 2030 roku. Ocena realizacji celów będzie dokonywana corocznie w oparciu o informację przedstawianą Radzie Ministrów. Tego głównie zabrakło programowi Mieszkanie dla Młodych i przez to ciężko go podsumować z perspektywy czasu.

Priorytetem są osoby ubogie

Pomoc państwa w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w przypadku Mieszkania Plus będzie kierowana do osób, których dochody uniemożliwiają zakup lub wynajem własnego mieszkania. W tym celu zostanie wprowadzony algorytm obliczania zdolności czynszowej najemców.

Nadzór nad najmem będzie sprawował operator mieszkaniowy oraz KZN

Mieszkania kupione w programie Mieszkanie dla Młodych rozsiane są po wielu blokach w różnych lokalizacjach. Tak naprawdę tylko właściciel i bank wie, że mieszkanie jest kupione z państwową pomocą. Powodowało to, że spora cześć mieszkań nie zaspakajała potrzeb mieszkaniowych lecz służyła zarabianiu na wynajmie. Budynki z programu Mieszkanie Plus będzie realizowane w określonych znanych lokalizacjach w sporych grupach. W przeciwieństwie do MdM, dużo trudniej będzie takie mieszkanie wynająć osobie trzeciej. Ograniczy to skalę nadużyć.

Mieszkanie Plus: Własność – Tak, ale najwcześniej po 15 latach.

Mieszkania kupione z pomocą programu MdM w 2014 roku będą mogły zostać sprzedane już w 2019 roku po pięcioletniej karencji. Uwzględniając wzrost cen nieruchomości oraz udzielone dofinansowanie, beneficjenci MdM zrobili dobry interes. Z Mieszkaniem Plus już tak łatwo nie będzie. Wykup zostanie umożliwiony dopiero po 15 latach.

źródło: https://www.nik.gov.pl

Dlaczego Mieszkanie Plus będzie lepszym programem niż Mieszkanie dla Młodych.
5 (100%) 1 głos[ów]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.