Rząd modyfikuje ustawę o “banku ziemi” ma to na celu zachęcić gminy i instytucje do przekazywania atrakcyjnych gruntów

| Listopad 12, 2018

To już pewne, program Mieszkanie Plus jest wielką szansą dla rodzin o umiarkowanych dochodach. Program Rządu pomagający w dostępie do nowoczesnego i taniego budownictwa wciąż wymaga jednak sporo pracy. O tyle ile ogólne założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego są słuszne, to jednak wiele wysiłku należy włożyć w dopracowywanie szczegółów. Tym razem szykowana jest nowelizacji przepisów w odniesieniu do sposobu pozyskiwania gruntów pod przyszłą zabudowę na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości.

W  2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, któremu to organowi powierza się gospodarowanie oraz katalogowanie gruntów po przyszłą zabudowę tanimi mieszkaniami. To właśnie na gruntach pozyskanych przez KZN mają powstawać mieszkania na wynajem, z możliwością docelowego przeniesienia własności na wynajmującego. Instytucja na mocy obowiązującej ustawy pozyskuje grunty od m.in. instytucji Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Nieruchomości Rolnych czy Instytucji Badawczych. Kluczowe w programie Mieszkanie Plus jest pozyskanie gruntów. Obecna ustawa O Krajowym Zasobie Nieruchomości nie daje skutecznego rozwiązania, które otworzyło by drogę do wartościowych terenów pod przyszłą zabudowę.  Trudno się dziwić, gdyż zobowiązane do przekazywania gruntów Spółki Skarbu Państwa oddając grunty nie z tego nie mają.

Nowelizacja przewiduje usprawnianie tego procesu.  Po zmianach Krajowy Zasób Nieruchomości za kupno bądź dzierżawę działki będzie wypłacał 90% dochodów ze zbycia bądź wynajmu nieruchomości zasilając budżet instytucji która przekazała działkę.  Pozostałe 10% będzie stanowiło przychód z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wpływającymi bezpośrednio do KZN. Co ciekawe również KZN może zaciągać kredyty i pożyczki na realizację celów mieszkaniowych. Tym samym włączając oraz zachęcając instytucje do realizacji programu.

Nowelizacja ustawy O Krajowym Zasobie Nieruchomości

Wszystkie wprowadzane zmiany w zakresie programu Mieszkanie Plus mają na celu przyśpieszenie procesu inwestycyjnego, co oznacza, że docelowe mieszkania będą szybciej dostępne dla polskich rodzin.

Krajowy Zasób Nieruchomości

Powyższe akty prawne dają tym samym osobom o najniższych i średnich dochodach szansę na własne M. Aby zachęcić Polaków do udziału w programie mieszkanie plus w pierwszych latach rząd proponuje dopłaty do czynszów i najmu takich lokali. Co ciekawe najemca mieszkania plus wybiera opcje czynsz najmu bez opcji na okres 15-letni oraz czynszu najmu z opcją i wysokość comiesięcznej raty za cenę mieszkania, przy założeniu 30-letniego terminu spłat. Co jest kluczową szansą dla osób, które z racji niskich dochodów nie są w stanie ubiegać się o kredyt mieszkaniowy na rynku prywatnym. Mieszkania plus mogą być przedmiotem sprzedaży nie wcześniej niż po upływie 15 lat od dnia zawarcia pierwszej umowy najmu dla danej inwestycji mieszkaniowej. Po upływie 15 lat od dnia zawarcia umowy najmu z opcją najemca może złożyć do operatora mieszkaniowego, za pośrednictwem KZN, wniosek o przeniesienie własności mieszkania.

Brak zdolności kredytowej to bariera w zdobyciu własnego mieszkania, a rosnące ceny najmu mieszkań na rynku prywatnym to duże obciążenie w domowym budżecie. Wychodząc naprzeciw potrzeb polskich rodzin realizowanie są działania przyspieszające rozwój programu Mieszkanie Plus poprzez wprowadzenie instrumentów zwiększających dostępność mieszkań i kształtowanie stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Czynsz w poszczególnych inwestycjach uzależnionych od lokalizacji czy inwestycji będzie zróżnicowany. W skład najmu bez opcji czynszu normowanego wchodzą: czynsz normatywny, opłaty eksploatacyjne (koszty zarządu nieruchomością wspólną od 6,50 zł do 10 zł za m2 *najwyższe stawki z m2 w większych aglomeracjach miejskich) oraz opłaty niezależne od operatora mieszkaniowego (woda, prąd, gaz itp.) zaś w drugiej opcji dodatkowo najemca płaci comiesięczną ratę mieszkania cena mieszkania płatnej w comiesięcznych ratach.

Oceń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.