Zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości – Szybsze tempo Mieszkanie Plus

| Czerwiec 15, 2019

Zbyt mała liczba zrealizowanych inwestycji wciąż jest powodem krytyki programu Mieszkanie Plus . Szczególnie jest to widoczne w porównaniu do pierwotnych założeń i obietnic polityków. Zmiany na rynku nieruchomości oraz rynku pracy mocno spowolniły rozwój programu Mieszkanie Plus. Pierwotne założenia stopniowo zostały dostosowywane do nowych realiów. Istnieje możliwość, że pozytywne mogą okazać się kolejne szykowane zmiany w związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Nowelizacja ta ma zwiększyć podaż gruntów potrzebnych do budowania przystępnych cenowo mieszkań, zachęcić samorządy do inwestycji oraz znieść regulowaną wysokość czynszu. Wszystkie wprowadzane zmiany mają znacząco przyśpieszyć tempo realizacji programu.

blok prefabrykatowany mieszkanie plus

Na kwietniowej konferencji prasowej Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju opowiadał o 15 tysiącach nowych mieszkań, które mają powstać na terenie Warszawy w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Konferencja dotyczyła głównie wprowadzanej nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ta państwowa instytucja ma za zadanie dostarczyć niezbędnych gruntów pod kolejne planowane inwestycje bardzo szeroko zakrojonych rządowych programów mieszkaniowych. Wg ministra nowelizacja ustawy była konieczna ze względu na zmiany jakie zaszły na rynku nieruchomości a zwłaszcza na rynku obrotu ziemią. Przeważająca większość pozyskiwanych przez KZN gruntów pochodzi z zasobów Agencji Mienia Wojskowego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Minister zauważa, że darmowa ziemia przekazywana KZN w większości przypadków nie nadawała się do wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym. Z 500 tys działek, które jak dotąd przekazano do banku ziemi, tylko 500 nadawało się do
wykorzystania pod inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus. Mieszkania oddane na chwilę obecną czyli inwestycje w Kępnie, Jarocinie czy Białej Podlaskiej nie były budowane na gruntach z KZN. Pod te inwestycje wykorzystano lokalizacje zarządzane przez Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości.

● 12 Kwietnia odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, które ma mocno usprawnić pozyskiwanie przez niego atrakcyjnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe oraz
zarządzanie wybudowanymi lokalami.
● KZN jest bankiem ziemi dla programu Mieszkanie Plus. Planowana nowela ustawy ma umożliwić wykorzystanie dostępnych obecnie gruntów pod budowę 63 tys. mieszkań w ramach programu.

Nieufność inwestorów wobec budowania z KZN

Problem sprawili także inwestorzy, którzy odmówili budowania na gruntach z zasobu na warunkach jakie określała oryginalna ustawa. Wszystko to spowodowane jest między innymi przez bardzo dynamiczne wzrosty cen materiałów budowlanych oraz pracy.

W całej Polsce KZN zarządza 115 lokalizacjami, które po nowelizacji mają posłużyć jako teren pod budowę 63 tysięcy mieszkań w atrakcyjnych cenach. Jest to więc znaczna część 100 tysięcy mieszkań obiecywanych przez premiera Mateusza Morawieckiego. (Stan na kwiecień 2019 roku)

Krajowy Zasób Nieruchomości

Na mocy ustawy z 20 Lipca 2017 roku powołano Krajowy Zasób Nieruchomości.
Jest to organ odpowiedzialny za prowadzenie przez władze kraju polityki mieszkaniowej.
KZN ma w zakresie swoich kompetencji m.in. gospodarowanie nieruchomościami mu podlegającymi, działania mające na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków zwiększających dostępność mieszkań czy rozwój budownictwa czynszowego. Jest to też instytucja odpowiedzialna za prowadzenie programu Mieszkanie Plus. Grunty pozyskiwane przez KZN są na wstępie poddawane procesowi inwentaryzacji gruntów Skarbu Państwa. To proces oparty na zasadach kwalifikowania i przekazywania nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. Podlegają mu grunty pod zarządem miejscowych starostów, Lasy Państwowe,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Mienia Wojskowego.

W ramach swojej pracy, instytucja ma nadzorować najem powstałych na swoich gruntach nieruchomości. Jednym z objętych nadzorem elementów jest wysokość wszelkich kosztów ponoszonych przez najemcę, która to nie może przekraczać ram przyjętych w ustawie. Pozostałe to m.in. przestrzeganie warunków dotyczących
powierzchni wynajmowanych lokali, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki
podejmowania i odstępowania od umów najmu przez lokatorów.

jh

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.