Zmiany w programie Mieszkanie Plus od 2019 roku

Od | 14 sierpnia, 2019

Rok 2019 przyniesie kolejne zmiany w funkcjonowaniu rządowego programu Mieszkanie Plus. Od tego roku ruszyć ma także “Mieszkanie na Start”, czyli wchodzący w skład pakietu Mieszkania Plus program dopłat do czynszu w pierwszych latach wynajmu mieszkania. Jakie to zmiany i kto może skorzystać z programu? Odpowiedź w poniższym tekście.

lok mieszkalny w jednym z polskich miastDla kogo Mieszkanie Plus?

Program ten skierowany jest do osób, których zarobki nie pozwalają na udzielenie przez bank kredytu hipotecznego, a jednocześnie są zbyt wysokie, aby mogły one otrzymać mieszkanie komunalne. Ma on umożliwić wynajem mieszkań na korzystniejszych warunkach niż te rynkowe, a nawet wykupienie ich na własność, choć droga od tej opcji nie została jeszcze dokładnie określona.

Zmiany w funkcjonowaniu od 2019

Mieszkanie Plus właściwie od początku boryka się z zasadniczym problemem — niewielkim zainteresowaniem firm deweloperskich, posiadających szeroką ofertę mieszkań na sprzedaż. Niskie dochody z czynszów najmu raczej nie zachęcały prywatnych inwestorów do udziału w programie. Rząd podjął więc pewne kroki mające na celu zmianę tej sytuacji.

Nowelizacja ustawy o KZN

KZN, czy Krajowy Zasób Nieruchomości, miał stać się w znacznej mierze rozwiązaniem problemów mieszkaniowych w Polsce. Dotycząca go ustawa dała normy prawne ustalające funkcjonowanie wspierających program Mieszkanie Plus instytucji. Miała także regulować kwestie najmu, naboru i dochodzenia do własności.

Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów i wysokość czynszu za wynajmowanie w ramach tego programu mieszkania nie będzie już sterowana przez rząd — za ustalanie jego wysokości odpowiadać ma inwestor. Projekt nowelizacji trafił już do uzgodnień publicznych.

Kolejną zmianą będzie także możliwość udziału podmiotów innych niż tylko gminy i ich związki we wnoszeniu nieruchomości do spółek — dopuszczone będzie udostępnianie nieruchomości na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Celem tego zabiegu jest zwiększenie podaży mieszkań, włączając w to te o umiarkowanych czynszach i cenach. Krajowy Zasób Nieruchomości przestanie więc być tylko bankiem ziemi, stając się aktywnym graczem rynku deweloperskiego.

Mieszkanie na Start

Program ten zacznie obowiązywać już od stycznia 2019 roku i składać się będzie z systemu dopłat do czynszów. Skorzystać będą mogły z niego nie tylko osoby wynajmujące mieszkania od najemców mieszkań w ramach Mieszkania Plus, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, ale także wszyscy wynajmujący lokale mieszkalne na komercyjnym rynku — jeżeli spełniają określone ustawowo warunki (dochodowe, majątkowe, związane z użytkowaniem mieszkania) oraz mają zdolność czynszową, tzn. są w stanie samodzielnie terminowo uiszczać opłaty za czynsz. Dopłaty te mają charakter przejściowy jako pomoc w pierwszych latach zamieszkiwania. Okres ich obowiązywania może sięgać 15 lat (a nie 9 jak wcześniej zakładano), jednak warunki do nich uprawniające weryfikowane będą każdego roku. Nie stanowią one także przeszkody na drodze do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Mieszkanie na Start jest skierowane zarówno do osób samotnych, niepełnosprawnych, seniorów, jak i rodzin z dziećmi. Uzyskiwane w ramach dopłat środki trafiać będą bezpośrednio do właściciela budynku. Sam najemca będzie zaś opłacał czynsz niższy o kwotę dopłaty. Takie rozwiązanie niesie ze sobą korzyści nie tylko dla lokatorów, ale także deweloperów, dzięki czemu powinien zwiększyć się udział prywatnych inwestorów w programie Mieszkanie Plus.

Wysokość owej dopłaty określa ustawa (o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania) i zależeć ona będzie od m.in. wielkość mieszkania, dochodów i liczebności gospodarstwa domowego. Wnioski o te dopłaty kierować należy do urzędów gmin, które pieniądze na ten cel mogą otrzymać po złożeniu wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat — rząd planuje przeznaczyć na ten program przynajmniej 200 (do 400) mln złotych (głównie środki z zakończonego programu “Mieszkanie dla Młodych”) w samym tylko 2019 roku i sukcesywnie zwiększać tę kwotę aż do 2 mld złotych w 2023 roku.

Domy jednorodzinne w programie Mieszkania Plus+

Dużym udogodnieniem okazuje się możliwość budowy domów jednorodzinnych w oparciu o program Mieszkanie Plus+. Budowa domów jednorodzinnych (klik) w oparciu o program musi spełniać jednak określone procedury:

  • Lokalizacje działek budowlanych, pod budowę nowych domów udostępni Krajowy Zasób Nieruchomości na stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).
  • Organizacja przetargu na użytkowanie wieczyste z opcją wykupu gruntu. Cena zakupu gruntu ma wynosić ok 25% rynkowej ceny działki.

Lokalizacja Mieszkań Plus

Budowa kolejnych lokali objętych tym programem wciąż trwa. Niestety związane z nią prace postępują dość wolno. Nie znaczy to jednak, że nie powstały jeszcze żadne — do użytku oddano do tej pory lokale w Jarocinie (258 mieszkań), Kępnie (36 mieszkań) i Białej Podlaskiej (186 mieszkań). Na ukończeniu są także prace budowlane w Gdyni (172 lokale) — 26 października 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków o ich przyznanie. Nie sposób tutaj nie wspomnieć, iż zainteresowanie Mieszkaniami Plus jest wręcz ogromne — w ciągu zaledwie dwóch tygodni zgłosiło się kilkanaście tysięcy chętnych do zamieszkania w gdyńskich lokalach. I to mimo zasadniczo słabo rozwiniętej infrastruktury i wyższych niż planowano czynszach za m2.

Ku końcowi zmierzają także prace prowadzone w Wałbrzychu — mieszkania znajdujące się w dwóch blokach zostaną oddane do użytku jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, a pozostałe trzy bloki otworzą swoje podwoje przed lokatorami końcem lutego lub początkiem marca 2019 roku (w sumie będzie to 215 mieszkań). Nabór do nich powinien ruszyć już niebawem, a zakończy się 31 stycznia 2019 roku. Także IV etap inwestycji w gminie Jarocin (108 lokali) ma być gotowy do zamieszkania w pierwszym kwartale 2019 roku. Budowa mieszkań w ramach tego programu ma nastąpić także m.in. w Krakowie (1,1 tysiąca), Katowicach (513 lokali) i Warszawie (planowane jest powstanie tam ponad 10 tysięcy mieszkań), jednak szczegóły tych inwestycji nie są jeszcze znane. Wytypowano także potencjalne nieruchomości np. w Rybniku, jednak nie ujawniono jeszcze żadnych szczegółów na ich temat.

Podsumowanie

Zmiany wprowadzane od 2019 roku do rządowego programu Mieszkanie Plus mają na celu zwiększenie udziału w nim prywatnych inwestorów, a tym samym przyspieszenie i usprawnienie jego przebiegu. Podstawę tych zmian stanowi nowelizacja ustawy o KZN (wprowadzająca możliwość udziału podmiotów innych niż tylko gminy i ich związki we wnoszeniu nieruchomości do spółek oraz zmieniająca podmiot ustalający wysokość czynszu w objętych programem mieszkaniach), a także system dopłat do czynszów w ramach programu “Mieszkanie na Start”. Warunki ich otrzymania oraz wysokość tych dopłat określa Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. W związku z dotychczasowym niewielkim zainteresowaniem prywatnych inwestorów budowa lokali programowych posuwa się dość wolno i na tę chwilę zakończono tylko kilka inwestycji.

Jeden powiedział “Zmiany w programie Mieszkanie Plus od 2019 roku

  1. bogdan1 Zweryfikowany

    Witam, czy znane są już lokalizacje mieszkań w Tczewie?
    Pozdrawiam, i proszę o informacje.
    Bogdan Sokółka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.