Najem z dojściem do własności – Rusza nabór wniosków w Poznaniu.

Od | 27 lutego, 2018

Mieszkania w programie najem z dojściem do własności – właśnie takie założenie ma rządowy program Fakty programu mieszkanie+ jednak okazuje się, że podobny pomysł już działa w Poznaniu i realizuje go TBS.

Od 1 marca 2017 roku ruszył nabór wniosków na 350 mieszkań przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu. Wnioski można będzie składać do 14 kwietnia br. Przekazanie mieszkań najemcom planowane jest pod koniec 2018 roku.

Osoby składające wniosek mają trzy możliwości dostarczenia dokumentów:

 •  mailem na adres bok@ptbs.pl przesyłając skany podpisanych dokumentów,
 • pocztą tradycyjną na adres Spółki,
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Konfederackiej.

Wcześniejsze złożenie\wysłanie dokumentów powoduje ich anulowanie!

Więcej na stronie PTBS.

Wniosek do pobrania: Wniosek najem z dojściem do własności;

dochód – Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wliczamy świadczeń socjalnych ani świadczenia 500+.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Dokumenty dotyczące obecnie zajmowanego lokalu:

Oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania,

Oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania i zobowiązanie do wyzbycia się tego tytułu do dnia podpisania umowy najmu,

Zaświadczenie: o zajmowaniu lokalu mieszkalnego w zasobach stanowiących zasób komunalny Miasta Poznania / o zajmowaniu lokalu mieszkalnego w budynku o nieuregulowanym stanie prawnym administrowanym przez MPGM (lub na pierwszej stronie wniosku pieczątka z ZKZL lub MPGM),

Oświadczenie osoby zajmującej mieszkanie w zasobach komunalnych Miasta Poznania / PTBS / w budynku o nieuregulowanym stanie prawnym administrowanym przez MPGM, iż w momencie uzyskania lokalu mieszkalnego od PTBS, pozostawi dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Miasta / PTBS / MPGM.

2) Dokumenty dotyczące osiąganego dochodu:

Zaświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie oraz o wysokość dochodu uzyskanego, w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek, tj. za 2016 r.,

Kserokopia zeznania PIT wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za poprzedni rok kalendarzowy, tj. za rok 2016 wraz z potwierdzeniem złożenia we właściwym US,W przypadku niezałączenia kserokopii zeznania PIT zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające rozliczenie za poprzedni rok kalendarzowy tj. za rok 2016 w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Poznania,

3) Dokumenty dotyczące umieszczenia osób na listach prowadzonych przez Miasto Poznań:

Dokument potwierdzający umieszczenie na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego prowadzonej przez Miasto Poznań na rok 2016,

Dokument potwierdzający umieszczenie na liście oczekujących na wskazanie lokalu socjalnego przez Miasto, z uwagi na wydany wyrok sądu nakazującego opróżnienie lokalu,

Dokument potwierdzający ubieganie się o pomoc mieszkaniową Miasta Poznania w roku 2016 i pomimo spełniania kryteriów dochodowych nieuwzględnienia na liście osób uprawnionych,

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie dzieci:

Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci,

Kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej,

Orzeczenie o niepełnosprawności osoby, w stosunku do której Uczestnik Programu jest opiekunem.


Jak działa program NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI ?

 • Poznańskie TBS zaciąga kredyt na budowę mieszkań;

 • wpłacasz partycypację w kosztach budowy mieszkania oraz kaucję;

 • umowę najmu podpisujesz na okres 25 lat;

 • w ramach czynszu najmu systematycznie spłacasz kredyt zaciągnięty na budowę Twojego mieszkania;

 • Ty decydujesz kiedy wykupisz mieszkanie na własność. Mieszkanie można wykupić najwcześniej po 5 latach od objęcia mieszkania, jednak w okresie nieprzekraczającym 25 lat.Wykupienie mieszkania jest dobrowolne. W przypadku niewykupienia mieszkania w określonym w umowie czasie – umowa najmu wygasa, a wniesiona partycypacja wraz z kaucją jest zwracana (po rozliczeniu ewentualnych zobowiązań wobec PTBS).

  Szacowane koszty najmu mieszkania w Programie „Najem z dojściem do własności”:

 • partycypacja zwrotna: ok. 1 200 zł/ m2
 • zwrotna kaucja w wysokości 3-miesięcznego czynszu
 • czynsz najmu: ok. 17 zł/ m2 (przy czym ¾ zaliczane będzie na poczet spłaty finansowania zewnętrznego pozyskanego na budowę mieszkania)
 • koszty zużytych mediów (c.o., z.w, c.w. wywóz odpadów) – płatne w formie zaliczek, a rozliczane 1 w roku przez PTBS oraz energii elektrycznej, tv, internetu itp. (według indywidualnie zawieranych umów z dostawcami)
 • W przeliczeniu koszty najmu mieszkania o powierzchni  35m2 to:

 • partycypacja: ok.  42 000 zł
 • kaucja: ok. 1 800 zł
 • czynsz: ok. 595,00 zł/mies. + zaliczki ma media
 • W przeliczeniu koszty najmu mieszkania o powierzchni  50m2 to:

 • partycypacja: ok. 60 000 zł
 • kaucja: ok. 2 600 zł
 • czynsz: ok. 850 zł/mies. + zaliczki na media
 • W przeliczeniu koszty najmu mieszkania o powierzchni  65m2 to:

 • partycypacja: ok. 78 000 zł
 • kaucja: ok. 3 300 zł
 • czynsz:  ok. 1 105,00 zł/mies. + zaliczki na media

Szacowane koszty wykupu mieszkania w Programie „Najem z dojściem do własności”:

Wpłata przy wykupie mieszkania z wliczoną ceną gruntu (cena gruntu wg kalkulacji na koniec 2016 r.).

Moment wykupu35m250m265m2
5 rok najmu107 200,00 zł153 100,00 zł199 200,00 zł
15 rok najmu93 800,00 zł134 000,00 zł174 200,00 zł
ostatni rok najmu56 600,00 zł80 900,00 zł105 200,00 zł

Najem z dojściem do własności symulacjaProcedura wykupu mieszkania, czyli jak działa najem z dojściem do własności:

 •  wpłacić wartość rynkową grunt;

 • spłacić pozostałą część kredytu zaciągniętego na budowę Twojego mieszkania wraz z kosztami dodatkowymi uregulować opłatę dodatkową;

 • podpisać stosowną umowę;

Wpłacona partycypacja wraz z kaucją zostaną uwzględnione w cenie wykupu mieszkania ;
jeśli jednak nie zdecydujesz się na wykupienie mieszkania, Twoja umowa najmu po 25 latach wygasa a wniesiona partycypacja wraz z kaucją jest zwracana.

Kto może przystąpić do programu “najem z dojściem do własności”?

 • Osoby nie posiadają prawa własności ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania i powiatu poznańskiego;spełniają kryteria w zakresie wysokości dochodu wynikające z Ustawy „O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r.” (Dz. U. z 2013 r. poz. 255 ze zm.)

 • Osoby opłacające lub zadeklarują płacenie podatku dochodowego w Poznaniu i posiadają tzw. minimum dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury)

 • Rozliczają lub zadeklarują rozliczanie się z podatku dochodowego w Poznaniu.

 • Spełniają kryteria w zakresie wysokości dochodu, które zostały podane w tabeli poniżej:

ilość osób zamieszkującychMiesięczny dochód na osobę
MINIMALNYMAKSYMALNY
1 osoba1 544,48 zł5 527,45 zł
2 osoby1 103,20 zł4 145,59 zł
3 osoby1 103,20 zł3 377,89 zł
4 osoby1 103,20 zł2 994,04 zł
5 osób1 103,20 zł2 763,73 zł

 

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie pilotażu ptbs_03_02_2016_regulamin-programu-najem-z-dojsciem-do-wlasnosci_pilotaz

 

najem z dojściem