Narodowy Program Mieszkaniowy – najważniejsze informacje

Od | 27 lutego, 2018

Czym jest Narodowy Program Mieszkaniowy?

Narodowy Program Mieszkaniowy to kompleksowy zestaw rozwiązań, które mają usunąć strukturalne przyczyny braku dostępnych cenowo dobrych mieszkań.

Kluczowym elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego jest program Mieszkanie Plus.

Ma on na celu zwiększenie podaży dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności na bezprecedensową skalę 3 milionów sztuk w ciągu 10 lat. Mieszkania te mają powstać na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast. Biorąc pod uwagę skalę programu i preferencje przewidziane dla rodzin z dziećmi liczymy, że Narodowy Program Mieszkaniowy pozytywnie wpłynie na życie około 9 milionów polskich obywateli. Według spodziewanych szacunków jest to prawie jedna czwarta wszystkich rodzin w kraju.


Zobacz także: Mieszkanie Plus – najważniejsze informacje


Narodowy Program Mieszkaniowy reguluje :

  • usprawnienie zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego – Nowy kodeks urbanistyczno – budowlany;
  • zmiany regulacji rynku najmu aby poprawić ich dostępność;
  • zmodyfikowanie systemu dodatków mieszkaniowych aby skuteczniej spierać rodziny mniej zamożne;
  • poprawa sytuacji mieszkaniowej seniorów.

Narodowy Program Mieszkaniowy poprzez Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zadba również o czyste powietrze w miastach. Smog jest obecnie tematem priorytetowym. W Ministerstwie Energii trwają prace dotyczące norm technicznych dla pieców. Rozwiązania przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza przewidziane są zarówno w programie mieszkaniowym, jak i w przygotowywanych przez Ministerstwo Energii normach jakościowych dotyczących pieców oraz paliwa. W najbliższym czasie zostaną przedstawione propozycje legislacyjne.


Zobacz także: Indywidualne konta mieszkaniowe.


Strategia rządu

Brak dobrych i dostępnych cenowo mieszkań dla zwykłych obywateli jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych współczesnego świata, który bywa dotkliwy także dla milionów polskich rodzin. Rząd rozpoczął pracę nad strategią, która ma doprowadzić do poprawy tej sytuacji. Jej celem jest obniżenie kosztów budowy i wynajmu mieszkań zwłaszcza dla młodych rodzin z dziećmi. Te prace zakończyły się we wrześniu 2016 r. przyjęciem Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Pod szyldem Narodowego Programu Mieszkaniowego rząd nowelizuje ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie reformy funkcjonowania publicznego rynku najmu.

Rząd chce wprowadzić przepisy, które będą umożliwiały gminom zawieranie nowych umów najmu mieszkań komunalnych na czas określony z jednoczesną możliwością weryfikacji dochodów i stanu majątkowego osób, które otrzymają lokale socjalne, jednakże nie częściej niż co 2,5 roku.

Więcej kontroli nad lokalami komunalnymi.

Obecnie jest tak, że jeżeli gmina przyzna komuś lokal komunalny z powodu braku mieszkania czy niskich dochodów danej osoby, to później mimo zmiany jej stanu majątkowego, osoba ta nadal zajmuje lokal komunalny, mimo że w międzyczasie mogła dostać mieszkanie w spadku, mogła je sobie kupić, bo zaczęła zarabiać dużo więcej. Dzisiaj nie ma możliwości zweryfikowania dochodów i majątku wynajmujących. Dodatkowo, następuje automatyczne dziedziczenie lokalu przez osoby współzamieszkujące, mimo że osoby te mogą mieć własne mieszkanie, które wynajmują na rynku, albo mają wysokie dochody. Doprowadza to do takich sytuacji, że osoby niezamożne, które lokal komunalny powinny dostać, nadal czekają w kolejce. Tymczasem lokal zajmowany jest przez osobę zamożną.

Rząd chce dać gminie instrument weryfikacji stanu majątkowego. I zlikwidować panujące obecnie nadużycia.

Mieszkania komunalne po nowemu.

Osoba która zechce mieszkać w lokalu komunalnym, ale będzie miała za duże dochody czy majątek, będzie musiała płacić czynsz rynkowy. Lokale komunalne nie są zwykle najlepszej jakości. Jeśli ktoś będzie musiał płacić równowartość ceny wynajmu na rynku, to zakładamy, że część lokali zostanie opróżniona. Zamiast mieszkać w zasobie komunalnym, osoba wynajmie sobie lokal lepszej jakości.

Zmiany, powinny umożliwić efektywne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez gminy, gdyż dostaną one instrument bardziej elastycznego zarządzania zasobem komunalnym. Natomiast nie dojdzie do pozbawienia mieszkania, jeśli ktoś nie posiada innego mieszkania czy możliwości zamieszkania. Płacąc czynsz rynkowy, nadal będzie mógł w nim mieszkać.

Gminy są zobligowane do uregulowania w uchwałach dotyczących zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem potrzeb tych osób. To jest nowe narzędzie i nowy obowiązek, który gminy będą musiały realizować po zmianie ustawy o ochronie lokatorów.

 

narodowy program mieszkaniowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.