Category Archives: Prawo budowlane

Prawo budowlane 2019 (lipiec) tekst jednolity Nowe: Dz.U. 2019 poz. 730

| Lipiec 15, 2019

Prezentujemy najnowszy tekst ustawy prawo budowlane 2019 w wersji pdf do pobrania. Najnowsze zmiany: Dokument zawiera zmiany związane z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych… Czytaj dalej »

Warunki techniczne [pdf] 2017 tekst jednolity do pobrania

| Styczeń 21, 2018

Warunki Techniczne 2017 tekst jednolity obowiązują w od 1 stycznia 2017 do 1  stycznia 2018 roku. Z początkiem stycznia 2017 roku weszły w życie istotne zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w największym stopniu dotyczą spraw energooszczędności budynków. Przepisy te są… Czytaj dalej »

Ustawa inwestycyjna – kolejne uproszczenia w Prawie Budowlanym.

| Grudzień 3, 2017

Dnia 20 września 2017 roku ruszyły konsultacje publiczne projektu “Ustawa inwestycyjna” czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Rząd widząc ogrom prac nad nowym kodeksem budowlanym postanowił nie zwlekać i wprowadzić szereg istotnych uproszczeń szybciej. Całość proponowanych zmian zawartych w treści ustawy inwestycyjnej zostały wypracowane w toku prac nad Kodeksem i są z nim… Czytaj dalej »

[Formalności budowlane 2018] Sprawdź rodzaj inwestycji oraz podstawę prawną gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie

| Styczeń 8, 2018

Zmiany w prawie budowlanym od 2017 roku – pozwolenie na budowę w 2017 roku. Z początkiem 2017 roku Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) kolejny raz ulega zmianom. Zmiany pojawiają się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia… Czytaj dalej »

“Wolno stojący” budynek – definicja

| Marzec 17, 2017

Wolno stojący budynek – czyli jaki? W ustawie Prawo budowlane brak jest wyjaśnienia pojęcia wolno stojący budynek gospodarczy lub wolno stojący garaż. Ustawa definicje jedynie wolno stojący budynek mieszkalny jak taki, który ma stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość (Roz.1 , art.3, ust. 2a). Słownik Języka Polskiego. W Słowniku Języka Polskiego (źródło) czytamy, że budynek wolno stojący to budynek niestykający… Czytaj dalej »

[Jak wypełnić] Nowe uproszczone wnioski budowlane obowiązujące w 2017 r.

Od dnia 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe uproszczone wnioski budowlane wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo oświadczyło, iż nowe wnioski są w znacznym stopniu uproszczone oraz bardziej czytelne od poprzednich. Są one obwiedzioną na uwagi NIK dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępowania. Nowe wzory mogą być elektronicznie wypełniane… Czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania – wyciąg z ustawy.

| Styczeń 31, 2017

Zmiana sposobu użytkowania – wymagania Art. 71. 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: 1) (uchylony) 2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części… Czytaj dalej »

Planowałeś zgłoszenie budowy? Od 2017 roku mniej prac budowlanych objętych tym obowiązkiem.

| Styczeń 28, 2019

Planujesz zgłoszenie budowy? Od 2017 roku nie trzeba już zgłaszać wielu inwestycji. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku; Ustawa ma na celu uproszczenie biurokracji i wprowadzenie oszczędności; Skróceniu uległ urzędowy termin na wydanie sprzeciwu od zgłoszenia z 30 na 21 dni; Mniej istotne inwestycje budowlane oraz niektóre przebudowy zostały zwolnione z wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę… Czytaj dalej »

Podsumowanie: Kodeks budowlany po konsultacjach publicznych

Podczas 20 spotkań, 210 niezależnych podmiotów w liczbie 3400 uczestników publicznie konsultowało założenia projektu “Kodeks urbanistyczno-budowlany”. Trzeba przyznać, że nowy rząd pracuje szybko i sprawnie. Zgodnie z harmonogramem rząd zaprezentował podsumowanie przeprowadzonych konsultacji. Kodeks urbanistyczno-budowlany – najważniejsze informacje.  Najwięcej uwag dotyczyło: zbyt mało precyzyjnych sformułowań w ustawie, które mogą być mylnie interpretowane, brak przepisów przejściowych wpływ zmian definicji… Czytaj dalej »

Umowa rezerwacyjna, przedwstępna lub deweloperska. Zadatek, zaliczka i opłata.

Umowa rezerwacyjna, zadatek i zaliczka. Umowa rezerwacyjna – to pisemna forma umowy mająca na celu czasowe wyłączenie lokalu ze sprzedaży w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez nabywcę (podlegającą zwrotowi lub nie). Spotyka się również umowy rezerwacyjne, zawierające zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego lokalu. Warto zwrócić uwagę, że treść umowy rezerwacyjnej, która… Czytaj dalej »

[Prawo budowlane] Kodeks urbanistyczno-budowlany – Szczegółowe informacje.

| Styczeń 16, 2019

Kodeks urbanistyczno-budowlany – Uproszczenie procesu budowlanego. W skrócie: I etap kodeksu wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 roku; wprowadzenie kodeksu skróci proces budowlany, uprości formalności dla najprostszych kategorii inwestycji; uporządkuje kwestie urbanistyczne i wpłynie na spójność kształtowania przestrzeni; zwiększy on odpowiedzialność zawodową inwestorów, architektów i urbanistów; wprowadzenie kodeksu wpłynie na brzmienie ok 140 innych ustaw; Ministerstwo Infrastruktury… Czytaj dalej »