Archiwum: Prawo budowlane

Program Mieszkanie Plus znacząco przyspieszy w kolejnych latach

Od | 18 grudnia, 2019

Mirosław Barszcz, prezes PFR Nieruchomości odpowiedzialnego za rządowy program stwierdził, że Mieszkanie Plus znacząco przyspieszy dopiero w 2021 roku. W swojej wypowiedzi podaje on, że program wchodzi powoli w fazę, kiedy to dotąd przygotowywane inwestycje ruszą z budowami i nowych mieszkań będzie bardzo szybko przybywało. Ten przyrost od 2021 roku ma osiągnąć tempo nawet 20 tys. lokali rocznie.… Więcej »

Prawo budowlane 2020 (styczeń) tekst jednolity Nowe: Dz.U. 2019 poz. 217

Od | 26 stycznia, 2020

Rok 2020 niesie kolejne zmiany w Prawie Budowlanym. Najnowsze zmiany związane są głównie z dostawaniem Ustawy do wymogów Unii Europejskiej.  Prezentujemy najnowszy tekst ustawy prawo budowlane 2020 w wersji pdf do pobrania. Ostanie zmiany: Dz.U. 2019 poz. 2170 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019 poz.… Więcej »

Warunki techniczne [pdf] 2017 tekst jednolity do pobrania

Od | 21 stycznia, 2018

Warunki Techniczne 2017 tekst jednolity obowiązują w od 1 stycznia 2017 do 1  stycznia 2018 roku. Z początkiem stycznia 2017 roku weszły w życie istotne zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w największym stopniu dotyczą spraw energooszczędności budynków. Przepisy te są… Więcej »

Ustawa inwestycyjna – kolejne uproszczenia w Prawie Budowlanym.

Od | 3 grudnia, 2017

Dnia 20 września 2017 roku ruszyły konsultacje publiczne projektu “Ustawa inwestycyjna” czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Rząd widząc ogrom prac nad nowym kodeksem budowlanym postanowił nie zwlekać i wprowadzić szereg istotnych uproszczeń szybciej. Całość proponowanych zmian zawartych w treści ustawy inwestycyjnej zostały wypracowane w toku prac nad Kodeksem i są z nim… Więcej »

[Formalności budowlane 2019] Sprawdź rodzaj inwestycji oraz podstawę prawną gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie

Od | 14 sierpnia, 2019

Zmiany w prawie budowlanym od 2017 roku – pozwolenie na budowę w 2019 roku. Z początkiem 2017 roku Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) kolejny raz ulega zmianom. Zmiany pojawiają się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu… Więcej »

“Wolno stojący” budynek – definicja

Od | 17 marca, 2017

Wolno stojący budynek – czyli jaki? W ustawie Prawo budowlane brak jest wyjaśnienia pojęcia wolno stojący budynek gospodarczy lub wolno stojący garaż. Ustawa definicje jedynie wolno stojący budynek mieszkalny jak taki, który ma stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość (Roz.1 , art.3, ust. 2a). Słownik Języka Polskiego. W Słowniku Języka Polskiego (źródło) czytamy, że budynek wolno stojący to budynek niestykający… Więcej »

[Jak wypełnić] Nowe uproszczone wnioski budowlane obowiązujące w 2017 r.

Od | 15 lutego, 2017

Od dnia 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe uproszczone wnioski budowlane wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo oświadczyło, iż nowe wnioski są w znacznym stopniu uproszczone oraz bardziej czytelne od poprzednich. Są one obwiedzioną na uwagi NIK dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępowania. Nowe wzory mogą być elektronicznie wypełniane… Więcej »

Zmiana sposobu użytkowania – wyciąg z ustawy.

Od | 31 stycznia, 2017

Zmiana sposobu użytkowania – wymagania Art. 71. 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: 1) (uchylony) 2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części… Więcej »

Planowałeś zgłoszenie budowy? Prezentujemy najistotniejsze zmiany w procedurach z ostaniach lat

Od | 11 października, 2019

Ostatnie zmiany w ustawach budowlanych znacząco usprawniają i zarazem obniżają koszty inwestycji. Prezentujemy zmiany, które upraszczają wiele procedur budowlanych. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku; Ustawa ma na celu uproszczenie biurokracji i wprowadzenie oszczędności; Skróceniu uległ urzędowy termin na wydanie sprzeciwu od zgłoszenia z 30 na 21 dni; Mniej istotne inwestycje budowlane oraz niektóre przebudowy zostały… Więcej »

Podsumowanie: Kodeks budowlany po konsultacjach publicznych

Od | 27 lutego, 2018

Podczas 20 spotkań, 210 niezależnych podmiotów w liczbie 3400 uczestników publicznie konsultowało założenia projektu “Kodeks urbanistyczno-budowlany”. Trzeba przyznać, że nowy rząd pracuje szybko i sprawnie. Zgodnie z harmonogramem rząd zaprezentował podsumowanie przeprowadzonych konsultacji. Kodeks urbanistyczno-budowlany – najważniejsze informacje.  Najwięcej uwag dotyczyło: zbyt mało precyzyjnych sformułowań w ustawie, które mogą być mylnie interpretowane, brak przepisów przejściowych wpływ zmian definicji… Więcej »