Podsumowanie: Kodeks budowlany po konsultacjach publicznych

Od | 27 lutego, 2018

Podczas 20 spotkań, 210 niezależnych podmiotów w liczbie 3400 uczestników publicznie konsultowało założenia projektu “Kodeks urbanistyczno-budowlany”.

Trzeba przyznać, że nowy rząd pracuje szybko i sprawnie. Zgodnie z harmonogramem rząd zaprezentował podsumowanie przeprowadzonych konsultacji.

Kodeks urbanistyczno-budowlany – najważniejsze informacje.


 Najwięcej uwag dotyczyło:

  • zbyt mało precyzyjnych sformułowań w ustawie, które mogą być mylnie interpretowane,
  • brak przepisów przejściowych
  • wpływ zmian definicji na przepisy podatkowe.
 Rząd zapowiada wprowadzenie poprawek na przełomie stycznia i lutego 2017 r., wówczas zaczną się kolejne konsultacje także w formie regionalnych spotkań.

Równolegle do kodeksu potrzebnych będzie około 120 rozporządzeń, dlatego równocześnie idą prace nad nową formułą warunków technicznych którym mają odpowiadać budynki.

Rozwiązania zaproponowane w kodeksie będą wprowadzane etapami, w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Decyzje te nie stracą automatycznie mocy po wejściu kodeksu w życie, lecz będą obowiązywały kilka lat. Okres ten zostanie określony w przepisach ustawy wprowadzającej kodeks, która zostanie zaprezentowana odrębnie i również poddana szerokim konsultacjom publicznym. Dodatkowo w przepisach ustawy wprowadzającej określona zostanie specjalna, korzystna i prosta procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie kodeksu.

Wiceminister Tomasz Żuchowski zapowiedział, że projekt kodeksu trafi do parlamentu łącznie z projektem ustawy wprowadzającej kodeks i przygotowanymi projektami podstawowych aktów wykonawczych. Może to nastąpić w drugiej połowie 2017 r.

Należy podkreślić, że zarówno kodeks urbanistyczno-budowlany jak i nowelizacja ustawy o warunkach technicznych są wspólną częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego – Wszystkie najważniejsze informacje o M+.

Kodeks urbanistyczny

Kodeks Urbanistyczno-budowlany

Jeden powiedział “Podsumowanie: Kodeks budowlany po konsultacjach publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.