Warunki techniczne [pdf] 2017 tekst jednolity do pobrania

Od | 21 stycznia, 2018

Warunki Techniczne 2017 tekst jednolity obowiązują w od 1 stycznia 2017 do 1  stycznia 2018 roku.

Z początkiem stycznia 2017 roku weszły w życie istotne zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w największym stopniu dotyczą spraw energooszczędności budynków. Przepisy te są efektem wdrażania dyrektywy unijnej w sprawie poprawy charakterystyki energetycznej budynków w Polsce.

Zmiany w Warunkach Technicznych od 2018 roku.

Zgodnie z zapowiedziami od 1 stycznia 2018 roku obowiązują już nowe wymagania stawiane budynkom i ich usytuowaniu. Większość zmian oceniana jest z korzyścią dla inwestorów. Głównym celem zmian jest uproszczenie przepisów i ich aktualizacja do dzisiejszych realiów.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują Warunki Techniczne  2018, sprawdź jakie zaszły zmiany


Pobierz: Warunki_techniczne_2017 tekst jednolity.pdf [718 KB]


Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię.

Zaostrzeniu uległy maksymalne wartości wskaźnika (EP) czyli rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody użytkowej (kWh/m2 rok) dla budynków jednorodzinnych.

Jak zmienia się wskaźnik EP w latach:

 • 2016 rok – 120

 • 2017 rok – 95

 • 2021 rok – 75

Kolejne ważne zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to zaostrzenie wartości współczynnika przenikania ciepła (Uc) dla przegród takich jak ściany, dachy, stropy, stropodachy, okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne dla wszystkich rodzajów budynków.


Zobacz także: Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę? Lista inwestycji.


 

Wartości te nie mogą być większe, niż wartości Uc(max) określone w poniższej tabeli:

Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepła UC(max)
[W/(m2 K)]
od 1 stycznia 2014 r.od 1 stycznia 2017 r.od 1 stycznia 2021 r.*)
123
1Ściany zewnętrzne:
a) przy ti ≥ 16°C0,250,230,20
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C0,450,450,45
c) przy ti < 8°C0,900,900,90
2Ściany wewnętrzne:
a) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy1,01,01,0
b) przy Δti < 8°Cbez wymagańbez wymagańbez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego0,30,30,3
3Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm1,01,01,0
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny0,70,70,7
4Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnychbez wymagańbez wymagańbez wymagań
5Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti ≥ 16°C0,200,180,15
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C0,300,300,30
c) przy ti < 8°C0,700,700,70
6Podłogi na gruncie:
a) przy ti ≥ 16°C0,30,300,30
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C1,201,201,20
c) przy ti < 8°C1,501,501,50
7Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
a) przy ti ≥ 16°C0,250,250,25
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C0,300,300,30
c) przy ti < 8°C1,01,01,0
8Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy Δti ≥ 8°C1,01,01,0
b) przy Δti < 8°Cbez wymagańbez wymagańbez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego0,250,250,25
Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.
ti – Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

 

Warunki Techniczne 2017 tekst jednolity

Wartości współczynnika przenikania ciepła okien


Zobacz także: Najnowsze Prawo budowlane 2017 tekst jednolity


Zmiany uwzględnione w wersji Warunki Techniczne 2017 tekst jednolity:

 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270);
 2. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156);
 3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1514);
 4. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461);
 5. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597);
 6. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym
  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
  poz. 1289);
 7. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym
  rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
  poz. 926).

warunki techniczne 2017 tekst jednolity

3 powiedziało “Warunki techniczne [pdf] 2017 tekst jednolity do pobrania

 1. gość

  Czy drogie czy tanie okna PCV mają żywotności max 15 lat w ciągu których zachowają swoje parametry. Pompy ciepła i inne długoterminowe rozwiązania też mają ten problem, i zanim się zamortyzują np. po 20 latach już trzeba je wymienić lub remontować. Tego nikt nie mówi ani nie pisze.

 2. iko

  nie koniecznie . Bo jak wszyscy będą brać te dobre okna to cena jednostki spadnie!. Myślisz że koszt produkcji okna energooszczędnego od zwykłego tak drastycznie się różni ? Ja jestem pewien ze wynosi to 100zl dla normalnego okna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.