“Wolno stojący” budynek – definicja

Od | 17 marca, 2017

Wolno stojący budynek – czyli jaki?

W ustawie Prawo budowlane brak jest wyjaśnienia pojęcia wolno stojący budynek gospodarczy lub wolno stojący garaż. Ustawa definicje jedynie wolno stojący budynek mieszkalny jak taki, który ma stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość (Roz.1 , art.3, ust. 2a).

Słownik Języka Polskiego.

W Słowniku Języka Polskiego (źródło) czytamy, że budynek wolno stojący to budynek niestykający się z innymi budynkami.

Wątpliwości rozwiewa dopiero wyrok sądu  (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26.11.2010 sygn. akt II SA/Po 637/10):

Według sądu przez pojęcie “wolno stojący” rozumieć należy samodzielność i suwerenność konstrukcji obiektu, to jest jego fizyczne oddzielenie od innych obiektów budowlanych. Chodzi tu o taki budynek, który nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swojej konstrukcji jakichkolwiek elementów innego obiektu budowlanego, jako całość stanowi samodzielną konstrukcję, nieograniczoną fizycznie w przestrzeni innymi budowlami.

Sytuacja prawna gruntu, a budynek”wolno stojący”.

Pojęcie “wolno stojący” odnosić zatem należy do cech fizycznych budynku i jego otoczenia weryfikowalnych za pomocą zmysłów, a nie sytuacji prawnej gruntu na jakim dany obiekt został zlokalizowany. To ostanie rozstrzyga sporną interpretację gdzie usytuowanie budynku na granicy działki powodowało wątpliwość czy nie jest on wówczas “wolno stojący”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.