Przepisy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego

Od | 2 października, 2019

Partnerstwo publiczno-prywatne nie jest znaną formułą współpracy sektora publicznego oraz sektora prywatnego. Zazwyczaj przedsięwzięcia należące do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego realizowane są z budżetu gmin i powiatów.

Wady formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Eksperci jak i strony bezpośrednio uczestniczące w realizacji umowy i przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wskazują na wiele niedoskonałości wynikających głownie z niespójności wynikających z ustawy. Ustawa bezpośrednio odnosząca się do modelu partnerstwa publiczno-prywatnego to ustawa z 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, z późniejszymi zmianami, z których ostatnie miały miejsce w 2019 roku. Ustawa nie uściśla bardzo wielu niezwykle istotnych kwestii prawnych w zakresie i formie, które są dopuszczalne, aby możliwe było stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wysokie koszty

Projekty infrastrukturalne w formacie partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczą tylko wysoce kosztownych inwestycji. Jest to jeden z wymogów stosowania tejże formuły. Jednakże na koszt związany z realizacją przedsięwzięcia składa się wiele elementów, takich jak roboty budowlane, nadzór budowlany, wykonanie projektu budowlanego, ewentualnie programu funkcjonalno-użytkowego, koszty materiałów i robocizny, obok tego wszystkiego występują niezwykle istotne oraz bardzo wysokie koszty związane z zapleczem projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. Aby możliwe było zrealizowanie niniejszej formy należy spełnić skomplikowane wymagania, dlatego według dotychczasowych badań określono, że większość projektów w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego zostało zrealizowane dzięki firmom consultingowym. To dzięki specjalistom, którzy znają zakres wymaganej dokumentacji projektowej możliwe było w większości przypadków realizowanie zamieszczonych inwestycji.

Polska nadal daleko w rankingach

Sytuacja wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce nie jest klarowna ze względu na nieścisłości prawne, dlatego ilość zrealizowanych projektów przy użyciu tejże formuły wynosi zaledwie niewiele ponad sto wniosków i wdrożonych projektów. W perspektywie kilkunastu lat, które obejmuje powyższe sprawozdanie, a także wyników innych krajów, Polska pozostaje daleko w rankingach. Państwo zapewnia, że sytuacja ta poprawi się, kiedy przepisy zostaną spójnie skonstruowane, jednak mimo upływu czasu i kolejnych nowelizacji, przepisy nadal nie przekonują przedsiębiorców ani jednostek samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.