Zasiedzenie w złej wierze

Od | 30 grudnia, 2019

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności nieruchomości przez osobę, która jest jej posiadaczem samoistnym przez okres przewidziany w ustawie. Okres ten wynosi dla posiadania w złej wierze 30 lat. Po upływie tego okresu, posiadacz samoistny staje się z mocy prawa właścicielem posiadanej nieruchomości. Orzeczenie sądu o zasiedzeniu ma tylko walor potwierdzająco – porządkowy nabycia własności przez posiadacza.

Na czym polega zła wiara posiadacza?

Posiadacz jest w złej wierze, kiedy wie lub, przy dołożeniu staranności powinien wiedzieć, że nie przysługuje mu prawo własności do posiadanej nieruchomości.

Przykłady posiadania w złej wierze

Wbrew dosyć powszechnemu przekonaniu podkreślić należy, że przyjęcia dobrej wiary nie uzasadnia przekonanie posiadacza, że wykonując posiadanie nie szkodzi interesom właściciela, a nawet, że jego posiadanie jest zgodne z wolą właściciela. Dlatego też tylko umowa dotycząca przeniesienia własności (sprzedaż, darowizna) zawarta w formie aktu notarialnego sprawia, że nabywca z tej umowy staje się posiadaczem nieruchomości w dobrej wierze. Natomiast zawarcie takiej umowy przeniesienia własności w innej formie (pisemnej bądź ustnej) powoduje, że nabywca z tej umowy jest posiadaczem w złej wierze, nawet, jeżeli odbywa się to pomiędzy najbliższymi w rodzinie. Dlatego też, kiedy ojciec przekazuje synowi ustnie działkę pod zabudowę i syn stawia na niej dom, do nabycia
własności przez zasiedzenie dojdzie po upływie 30 lat, gdyż posiadanie syna jest według prawa posiadaniem w złej wierze. Syn będzie posiadaczem w złej wierze także wtedy, kiedy zapłaci ojcu za przekazaną działkę, albo spłaci z niej swoje rodzeństwo. Syn jest też posiadaczem w złej wierze, kiedy ojciec przekaże mu posiadanie nieruchomości,
stwierdzając, że czyni to na poczet przyszłego spadkobrania. Nawet kiedy ojciec sporządzi formalny testament, zapisując synowi nieruchomość, do czasu śmierci ojca syn będzie posiadaczem w złej wierze. Dużo więcej na ten temat poznasz na https://zasiedzenie.net/posiadacz-samoistny-w-dobrej-wierze-a-posiadacz-samoistny-w-zlej-wierze/.

Uwaga!
Posiadacz rzeczy ruchomej w złej wierze nie nabywa nigdy jej własności przez zasiedzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.