Program Rodzina 500+ w 2019 roku

| Lipiec 28, 2019

Rodzina 500+Program Rodzina 500+ wspiera polskie rodziny już od ponad 3 lat. Począwszy od kwietnia 2016 r. do tej pory z Rządowego wsparcia skorzystało przeszło 3,6 mln dzieci (wg. danych na kwiecień 2019). Z dniem 1 lipca 2019 r. program uległ korzystnym modyfikacjom. Zdjęto progi dochodowe co spowodowało że od tej pory programem 500+ objęto wszystkie rodziny z dziećmi. Wspomniany program wraz z programem Mieszkanie Plus mają na celu poprawę sytuacji demograficznej polaków w obliczu starzejącego się społeczeństwa.

Zmiany w programie Rodzina 500+ po 1 lipca 2019

 • Wycofano kryterium dochodowe adresując program do wszystkich dzieci poniżej 18 roku życia. Największą zmianę odczują oczywiście osoby, które do tej pory nie otrzymywały świadczenia na pierwsze dziecko ze względu na dochody. Szacuje się, że na nowych zasadach z programu skorzysta przeszło 6,8 mln dzieci. To dwukrotnie więcej niż poprzednio.

 

 • Zniesiono konieczność ustalania alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku, gdy jest ono wychowywane tylko przez jednego opiekuna.

 

 • Świadczeniem objęło dzieci pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych różnych typów oraz dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

 

 • Wprowadzono 3-miesięczny okres na złożenie wniosku po narodzinach dziecka. Do tej pory był to tylko miesiąc. Obecnie obowiązuje termin wynoszący 3 miesiące od dnia narodzin. Wniosek złożony w tym czasie gwarantuje późniejsze wyrównanie świadczenia do dnia narodzin. Ta reguła dotyczy wszystkich dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 

 • Nastąpiła zmiana postępowania na wypadek śmierci rodzica, który pobierał świadczenie na dziecko, lub który zmarł przed rozpatrzeniem już złożonego wniosku.Według nowych zasad drugi z rodziców ma 3 miesiące na złożenie wniosku by zachować ciągłość świadczenia. Do tej pory taka operacja nie była możliwa a świadczenie wygasało automatycznie wraz ze śmiercią pobierającego je opiekuna.

 

 • Formularz wniosku ulega znacznemu skróceniu. Jest to spowodowane rezygnacją z uzależniania wypłat od spełnienia kryterium dochodowego.

 

 • Zmianą niewidoczną teraz, ale wartą zachowania w pamięci jest zmiana, która ma nastąpić dopiero w 2021 roku. W tym roku nastąpi zmiana okresu świadczeniowego na czas od czerwca do maja. Co za tym idzie wnioski będzie trzeba składać nie w lipcu a w już lutym 2021 r.
 • Ze względu na zmiany przewidywane na 2021 rok obecnie składane wnioski (od 1 lipca br.) obejmują świadczenie na okres wydłużony do 1 maja 2021 r. Nie ma więc konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 roku.

 

 • Kwota świadczenia nie uległa zmianie. Nadal jest to 500 zł do ręki na każde dziecko. Świadczenie nie podlega opodatkowaniu. Należy zaznaczyć, że świadczenie 500+ nie wpływa na wysokość dochodów, które sprawdza się przy obliczaniu wysokości alimentów bądź wydawaniu decyzji o innych zasiłkach lub pomocy społecznej.

Kiedy i jak należy złożyć wniosek?

Istnieją trzy sytuacje, które należy rozpatrzyć pod kątem składania wniosku jak również ewentualnych następstw.

 

 • Gdy do tej pory, na starych zasadach, świadczenie obejmowało wszystkie dzieci w rodzinie. Rodzina spełniała kryterium dochodowe świadczenia na pierwsze dziecko. W tym wypadku nie zmienia się nic poza samym wnioskiem, który przy składaniu będzie znacznie prostszy bo pozbawiony sprawdzania dochodów rodziny.

 

 • Gdy na starych zasadach świadczenie obejmowało tylko drugie i kolejne dzieci. Rodzina nie spełniała kryterium dochodowego. W takim wypadku należy złożyć jeden nowy wniosek na wszystkie dzieci do dnia 30 września 2019 r. Spowoduje to wypłacenie świadczeń na wszystkie dzieci z wyrównaniem od lipca br. czyli od momentu zmiany programu.

 

 • Gdy rodzi się nowe dziecko w rodzinie. W tym wypadku rodzic ma 3 miesiące od dnia narodzin na złożenie wniosku żeby świadczenie mogło być wypłacone z wyrównaniem do dnia narodzin. Dotyczy to dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 

Wnioski można składać przez Internet, pocztą tradycyjną lub osobiście w gminie, w której mieszkamy. W formie elektronicznej nowe wnioski można składać już od lipca br. Wersję papierową wniosku można będzie składać od 1 sierpnia tego roku.

 

E-wniosek można złożyć za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Obszerna instrukcja wypełnienia i złożenia wniosku dostępna jest na stronie empatia.mpips.gov.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące 500+:

Rozwód a 500+

W wypadku gdy dziecko jest na utrzymaniu i mieszka tylko z jednym z rodziców, to jemu w całości przyznawane jest świadczenie 500+.

W momencie gdy dziecko jest, zgodnie z orzeczeniem sądu, pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców żyjących w separacji, każdy z rodziców może złożyć odrębny wniosek o przyznanie świadczenia. W takim wypadku każdemu z rodziców wypłacana jest połowa świadczenia nominalnego. Co do zasady 250 zł miesięcznie.

 

Świadczenie 500+ dla rodzin żyjących za granicami Polski

Warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia 500+ jest posiadanie przez obywatela Polski faktycznego miejsca zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem) na terytorium RP przez okres pobierania świadczenia. Oznacza to, że jeśli cała rodzina przebywa na stałe poza krajem, świadczenie 500+ nie obejmie dzieci do niej należących. W takim przypadku obowiązuje bowiem ustawodawstwo obowiązujące w kraju zamieszkania.

Pożyczka na 500+

Program 500+ zaraz po wejściu w życie spowodował znaczne ożywienie firm pożyczkowych.

Comiesięcznie wpływające na konto 500 zł lub wielokrotność tej sumy znacząco wpływa na wzrost zdolności kredytowej rodziny w oczach firm pożyczkowych. Takie firmy oferują pożyczki gotówkowe możliwe do spłaty jednorazowo oraz w ratach w dłuższym terminie.

Firmy takie często określając zdolność kredytową zwracają uwagę jedynie na regularne wpływy pieniędzy na konto. Daje to możliwość pożyczania niewielkich kwot z zabezpieczeniem w postaci wpływów z 500+.

Program nie pomoże jednak w wypadku ubiegania się o kredyt bankowy, szczególnie długoterminowy kredyt hipoteczny na dużą sumę. Banki w procesie określania zdolności kredytowej swoich potencjalnych klientów biorą pod uwagę szereg informacji w tym i te z BIK-u i BIG-u

Programy rządowe działają i możemy powoli odczuwać ich pozytywny wpływ. Wydatkowanie pieniędzy z programu w większości trafia właśnie do dzieci. Dzięki programowi wiele dzieci będzie miało możliwość skorzystać z płatnych zajęć dodatkowych takich jak basen, nauka języka uprawianie sportu. Co najważniejsze świadczenie nie wpływa na obliczanie dochodu w przypadku innych programów w tym mieszkaniowych – Mieszkanie Plus. Eliminacja podstawowych barier na drodze do założenie rodziny takich jak stabilność finansowa oraz godne warunki mieszkaniowe mają przekonać młodych ludzi żeby nie wahali się w swoich decyzjach.

 

/jh/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.