Tag Archives: obowiązki najemcy Siedelmin

Wyciąg obowiązków najemców mieszkań z programu 400 mieszkań dla Jarocina i Okolic.

Od | 14 kwietnia, 2018

Wyciąg obowiązków najemców mieszkań z programu 400 mieszkań dla Jarocina i Okolic. Poza osobami wskazanymi we wnioski Najemca nie może oddawać całości ani części przedmiotu najmu w podnajem albo w jakikolwiek inny stosunek prawny lub do nieodpłatnego używania bez zgody Wynajmującego, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Najemca zobowiązany… Więcej »