Tag Archives: ustawa o dostępie do gruntów

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – trafił do Rady Ministrów

Od | 14 sierpnia, 2019

Przez wiele lat podstawowym problemem polskiego mieszkalnictwa był ogromy deficyt mieszkań. Na podstawie badań statystycznych przeprowadzonych na koniec 2015 r. deficyt mieszkaniowy wynosił ok. 468 tys. Jedną z metod walki z deficytem  jest konieczność redukcji barier prawnych, które ograniczają rozwój mieszkalnictwa, w tym w szczególności dostępność mieszkań dla osób o przeciętnych i niskich dochodach. Należy bowiem mieć na… Więcej »