Tag Archives: wieczyste użytkowanie

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało: „Od przyszłego roku rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego”

Od | 22 czerwca, 2018

O planach zniesienia prawa wieczystego użytkowania pisaliśmy już kilka razy. Tym razem projektowana ustawa trafiła do stałego Komitetu Rady Ministrów. W pierwszej kolejności ustawa obejmie właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Kolejnym etapem będzie całkowite zniesienie użytkowania wieczystego, jednak dopiero po ustaleniach z Komisją Europejską. Jak się okazało wcześniejsze rozwiązania ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania… Więcej »

MIR wznowi prace nad ustawą przekształcającą prawo wieczystego użytkowania we współwłasność gruntów

Od | 6 marca, 2018

Przypomnijmy, że ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 89) funkcjonuje już od dnia 29 lipca 2005 r. W obecnym kształcie ustawa ta pewne wady. Jedną z nich jest to, że tak naprawdę nie zapewnia właścicielom mieszkańcom bloków wielorodzinnych, które zostały wybudowane na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, możliwości… Więcej »

Kończy się wieczyste użytkowanie gruntów pod budynkami wielorodzinnymi

Od | 16 lutego, 2017

 Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów. W projekcie zaproponowano zmianę dotyczącą 1.5 mln osób których dotyczy wieczyste użytkowanie. Ustawa polega na przekształceniu, z dniem określonym w ustawie, udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli lokali położonych w… Więcej »