Indywidualne konto ZUS NRS – jeden rachunek na wszystkie składki od 2018 roku.

| Grudzień 6, 2017

Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie miał nadane indywidualne konto ZUS, czyli rachunek na który będzie wpłacał wszystkie składki ZUS.

Obecnie przedsiębiorca ma obowiązek w każdym miesiącu dokonywać kilku wpłat na różne rachunki bankowe wykorzystując przy tym odrębne dokumenty płatnicze. Wprowadzenie Indywidualnych kont ZUS uprości ten obowiązek pozwalając oszczędzić czas i pieniądze. Każdy przedsiębiorca otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który wykona co miesiąc tylko jeden przelew. Rozdzieleniem środków zajmie się w jego imieniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

Wpłata zawsze pójdzie na poczet najstarszej zaległości wraz z odsetkami.

Jeżeli na naszym koncie ZUS znajdują się jakieś zaległości, wpłata pójdzie na poczet tej najstarszej. Nie musimy już martwić się o poprawny tytuł wpłaty oraz korygować ewentualnych błędów.

Poprawność indywidualnego numeru składkowego NRS, można sprawdzić na stronie internetowej ZUS:

ZUS uruchomił specjalną wyszukiwarkę numerów, na swojej stronie:

Sprawdź swój numer konta ZUS: Wyszukiwarka NRS ZUS

Składnia numeru konta ZUS

Ważne jest dokładne sprawdzenie swojego nowego numeru konta składkowego (NSR), otrzymanego w liście od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ostanie 10  cyfr numer NRS, zawiera numer NIP oraz numer identyfikacyjny 60000002, natomiast całość tworzy 26 cyfr.

Korzystający z platformy informatycznej ZUS – proszeni są o logowanie i aktualizację danych. Większy nacisk na platformę PUE.

ZUS rozesłał do użytkowników swojej platformy internetowych maile o następującej treści:

Od 01.01.2018r. nastąpi zmiana zasad dokonywania wpłat na należności z tytułu składek. Każdy z płatników będzie dokonywał wpłat jednym przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Tym samym w ramach projektu e-składka Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie prowadził kampanie informacyjną dla  płatników składek
o nowych indywidualnych rachunkach bankowych.

W pierwszej kolejności o nadanym indywidualnym rachunku bankowym będą informowani płatnicy wyłącznie na portalu PUE, regularnie się logujący.

W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie prosi Panią/Pana o potwierdzenie aktywności na portalu poprzez niezwłoczne zalogowanie się na swoje konto PUE, co pozwoli na przekazanie Pani/Panu informacji o nadanym indywidualnym rachunku bankowym.

Dodatkowo prosimy o sprawdzenie aktualności danych adresowych,  jeśli stwierdzą państwo, że dane adresowe są niepoprawne prosi o dokonanie korekty zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonywania korekty adresów.

Informujemy, iż w przypadku braku hasła do logowania lub loginu istnieje możliwość dokonania resetu hasła w najbliższej terenowej jednostce ZUS.

Pozdrawiamy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Do dnia 31 grudnia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże informacje o numerach rachunków składkowych płatnikom składek, którzy opłacają należności z tytułu składek, w postaci papierowej za pośrednictwem listu poleconego lub –w przypadku płatników składek, którzy w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzyli profil informacyjny– udostępni numery rachunków składkowych w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Jeśli, nie otrzymamy informacji o numerze rachunku składkowego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., to na naszym obowiązkiem jest upomnieć się o taki numer w oddziale ZUS.

Projekt zmian ograniczy ilość informacji podawanych na dokumentach płatniczych. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego utworzony przez ZUS dla każdego płatnika składek. Oznacza to ograniczenie w skali roku liczby wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków oraz ZUS z 65 do ok. 27 mln.

Ponadto, projekt przewiduje m.in. wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami, przez zrównanie – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Zmiana ma dotyczyć 6,9 mln płatników składek.

źródło: Ustawa na stronach sejmu

Indywidualne konto ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.