narodowyprogram.pl

Blog tematyczny o firmie, biznesie i finansach.

Ekonomia

Co to jest rynek pracy i czym się charakteryzuje?

Co to jest rynek pracy i czym się charakteryzuje?

Co to jest rynek pracy, bardzo często używamy tego pojęcia. A wielu z nas nie wie dokładnie co oznacza ten termin. Dla wielu jest to po prostu miejsce gdzie szukamy zatrudnienia. Jednak z definicji tego pojęcia można wyczytać o wiele więcej niż nam się wydaje.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest rynek pracy
 • jak go kategoryzować
 • jak wygląda rynek pracy w Polsce
 • jak wygląda koncepcja rynku pracy w ujęciu ekonomii neoklasycznej

Co to jest rynek pracy?

Rynkiem pracy można określić ogół procesów, które wiążą się z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Dodatkowo jest to ogół czynników mających wpływ na popyt i podaż  na pracę, warunki zatrudnienia czy poziom płac. W jego skład wchodzą też instytucje go kształtujące.

Gopspodarka przede wszystkim ma swój ekonomiczny, społeczny i polityczny wymiar. Każdy z nich ma w znaczący sposób wpływ na kształtowanie się rynku pracy. Podaż pracy to określenie dostępności ludzi, którzy są chętni podjąć się pracy w danym obszarze zawodowym. Natomiast popyt jest realnym zapotrzebowaniem pracodawców na potencjalne zatrudnienie nowych pracowników.

Jak kategoryzować rynek pracy?

Rynek ten jest dzielony według różnych kategorii. Najczęściej przedstawianym podziałem jest ten według skali obszaru, do którego się odnosi. W związku z tym można kategoryzować na:

 • krajowy,
 • regionalny,
 • lokalny.

Występują też dodatkowe kategoryzację, odnoszące się do:

 • zawodów,
 • grup społecznych,
 • grup z podziałem na wykształcenie,
 • lokalizacji itp.

Rynek pracy w Polsce

Ogólnie ujmując, w Polsce można zaobserwować duży wpływ zachodnich tendencji na rynek pracy. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej kładą nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich. Można też zaobserwować wzrost wartości korporacyjnych. Wskazane wcześniej tendencje dążą do wzrostu elastyczności zatrudnianych osób i rozwój ich form. Trwający stan epidemiczny miał bardzo duży wpływ na kształtowanie się obecnego rynku pracy. Załamanie polskiej gospodarki przyczyniło się do drastycznego spadku liczby osób zatrudnionych. Ten spadek przyczynił się się, rzecz jasna do wzrostu liczby osób biernych zawodowo.

co to jest rynek pracy

Według danych statystycznych stopa bezrobocia ciągle maleje. Z drugiej strony w obszarze wynagrodzeń widać inną tendencję. Z danych wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw maleje. Głównym powodem do zmiany pracy była inflacja. Dodatkowym wyzwaniem jest duża liczba przybywających uchodźców i ich integracji z rynkiem pracy.

Rynek pracy jest jak żywy organizm, na który składa się wiele zależnych procesów. Zmiany, zarówno społeczne, ekonomiczne jak i polityczne. Mogą one wpływać w znaczący sposób na poziom popytu i podaży na rynku pracy.

Koncepcja gospodarki w ujęciu ekonomii neoklasycznej

Ekonomiści klasyczni traktowali rynek pracy jako jeden z czynników produkcji. Spotykają się na nim popyt i podaż pracy tworząc w ten sposób równowagę rynkową przy danej pracy. Tutaj praca stanowi najważniejszą przyczynę bogactwa narodowego.

Udostępnij