[Formalności budowlane 2018] Sprawdź rodzaj inwestycji oraz podstawę prawną gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie

| Styczeń 8, 2018

Zmiany w prawie budowlanym od 2017 roku – pozwolenie na budowę w 2017 roku. Z początkiem 2017 roku Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) kolejny raz ulega zmianom. Zmiany pojawiają się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia… Czytaj dalej »

“Wolno stojący” budynek – definicja

| Marzec 17, 2017

Wolno stojący budynek – czyli jaki? W ustawie Prawo budowlane brak jest wyjaśnienia pojęcia wolno stojący budynek gospodarczy lub wolno stojący garaż. Ustawa definicje jedynie wolno stojący budynek mieszkalny jak taki, który ma stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość (Roz.1 , art.3, ust. 2a). Słownik Języka Polskiego. W Słowniku Języka Polskiego (źródło) czytamy, że budynek wolno stojący to budynek niestykający… Czytaj dalej »

[Poradnik] Gminny przetarg na działkę – sposób na pewną nieruchomość.

| Październik 11, 2018

Gminny przetarg na działkę to wspaniała okazja na zakup działki pod przyszłą budowę domu. Kupno takiej nieruchomości to spora gwarancja powodzenia przedsięwzięcia, mamy dużą szansę na bezproblemowe uzyskanie pozwolenia / zgody na budowę budynku, przyłączy oraz zapewnienie dróg dojazdowych jak i całej infrastruktury towarzyszącej. Zdarza się że gminy przeznaczają spore obszary pod podmiejską zabudowę. Realizują przyłącza, kanalizację, oświetlenie.… Czytaj dalej »

Konkurs dla architektów na koncepcję budynków w ramach programu Mieszkanie Plus.

| Styczeń 3, 2018

Aktualności programu Mieszkanie Plus Fundusz BGK nieruchomości zapowiedział ogłoszenie konkursu na rozwiązania architektoniczne i technologiczne w ramach programu Mieszkanie Plus. Celem jest uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego i koncepcji materiałowo-technicznych dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych. Szczegóły zostaną opublikowane w najbliższym miesiącu, jednak już wiadomo, że głównym ograniczeniem będzie cena realizacji rozwiązania – 2000 zł /m2. Zwrócenie się z… Czytaj dalej »

W połowie roku ruszą zapisy na mieszkania w ramach “Mieszkanie Plus”.

Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej: Zapisy na mieszkania w III kwartale 2017 roku. Zgodnie z zapowiedziami, zapisy na mieszkania w programie Mieszkanie Plus rozpoczną się w drugiej połowie 2017 roku – potwierdził to minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Najpewniej będą one dotyczyły trwających obecnie pilotażowych inwestycji w Białej Podlaskiej. To właśnie tam powstaje ok. 180 mieszkań zlokalizowanych w 3 blokach… Czytaj dalej »

Kończy się wieczyste użytkowanie gruntów pod budynkami wielorodzinnymi

 Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów. W projekcie zaproponowano zmianę dotyczącą 1.5 mln osób których dotyczy wieczyste użytkowanie. Ustawa polega na przekształceniu, z dniem określonym w ustawie, udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli lokali położonych w… Czytaj dalej »

[Jak wypełnić] Nowe uproszczone wnioski budowlane obowiązujące w 2017 r.

Od dnia 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe uproszczone wnioski budowlane wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo oświadczyło, iż nowe wnioski są w znacznym stopniu uproszczone oraz bardziej czytelne od poprzednich. Są one obwiedzioną na uwagi NIK dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępowania. Nowe wzory mogą być elektronicznie wypełniane… Czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania – wyciąg z ustawy.

| Styczeń 31, 2017

Zmiana sposobu użytkowania – wymagania Art. 71. 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: 1) (uchylony) 2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części… Czytaj dalej »

Za nami kolejny wyścig po dopłaty MdM. Lista oczekujących?

Za nami wyścig po dopłaty Mieszkanie dla Młodych – MdM lista oczekujących. Bank BGK ogłosił koniec przyjmowania wniosków w ramach I puli z datą wypłaty na rok 2018 – Status MdM 2018 Szaleńczy wyścig po dopłaty przerósł wszystkie oczekiwania. Wyczerpany limit MdM 2018 wprowadzi stagnację na rynku nieruchomości na najbliższe pół roku. Rynek wtórny nawet nie ma co… Czytaj dalej »

[Komunikat] Od 11 stycznia 2017 r. bank BZ WBK wstrzymuje przyjmowanie wniosków MdM

| Styczeń 18, 2017

Uwaga beneficjenci programu MdM. Nasze przypuszczenia się potwierdzają i lawinowo rosnąca liczba wniosków w programie MdM niebezpiecznie zbliża się do limitu. Zuwagi na rosnące ryzyko wyczerpania się limitu z planowaną wypłatą na 2017 r.  Bank Zachodni WBK od dnia 11 stycznia 2017 r. wstrzymuje nabór tychże wniosków. Uzasadnienie banku: „Bank Zachodni WBK podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania wniosków… Czytaj dalej »

[Komunikat] Uwaga Gdańsk i okolice MdM, zmiana wartości średnich wskaźników.

| Styczeń 11, 2017

Komunikat dla zainteresowanych programem MdM z Gdańska i okolic. Dnia 30.12.2016r.  Bank BGK opublikował: Wartości średnich wskaźników przeliczeniowych przyjęte w programie “Mieszkanie dla młodych” dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego. Zmiana dotyczy Gdańska i okolic. Poniżej prezentujemy zakres zmiany. Całą aktualną na 2017 r. tabelę publikujemy tu Wskaźniki 2017r. Zalecamy nie korzystać z… Czytaj dalej »

Planowałeś zgłoszenie budowy? Od 2017 roku mniej prac budowlanych objętych tym obowiązkiem.

| Styczeń 28, 2019

Planujesz zgłoszenie budowy? Od 2017 roku nie trzeba już zgłaszać wielu inwestycji. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku; Ustawa ma na celu uproszczenie biurokracji i wprowadzenie oszczędności; Skróceniu uległ urzędowy termin na wydanie sprzeciwu od zgłoszenia z 30 na 21 dni; Mniej istotne inwestycje budowlane oraz niektóre przebudowy zostały zwolnione z wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę… Czytaj dalej »

Podsumowanie: Kodeks budowlany po konsultacjach publicznych

Podczas 20 spotkań, 210 niezależnych podmiotów w liczbie 3400 uczestników publicznie konsultowało założenia projektu “Kodeks urbanistyczno-budowlany”. Trzeba przyznać, że nowy rząd pracuje szybko i sprawnie. Zgodnie z harmonogramem rząd zaprezentował podsumowanie przeprowadzonych konsultacji. Kodeks urbanistyczno-budowlany – najważniejsze informacje.  Najwięcej uwag dotyczyło: zbyt mało precyzyjnych sformułowań w ustawie, które mogą być mylnie interpretowane, brak przepisów przejściowych wpływ zmian definicji… Czytaj dalej »

Słowniczek programu MdM – Mieszkanie dla Młodych

| Grudzień 31, 2016

Dla państwa wygody zamieszamy słowniczek programu MdM. Warto się z nim zapoznać gdyż nie wszystkie stwierdzenia są oczywiste. Wnioskowanie o dopłatę w ramach programu MdM przebiega zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa ta definiuje szereg pojęć, które będą się przewijać w całym procesie uzyskiwania… Czytaj dalej »

[Poradnik] Umowa deweloperska, jakie elementy powinna zawierać.

| Kwiecień 4, 2017

Umowa deweloperska = Ustawa deweloperska Umowa z deweloperska to bardzo ważny dokument który jest szczegółowo regulowany Ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377), która weszła w życie 29 kwietnia 2012 roku. Zobacz także: Ustawa deweloperska i rachunek powierniczy Ustawa chroni prawa… Czytaj dalej »

Umowa rezerwacyjna, przedwstępna lub deweloperska. Zadatek, zaliczka i opłata.

Umowa rezerwacyjna, zadatek i zaliczka. Umowa rezerwacyjna – to pisemna forma umowy mająca na celu czasowe wyłączenie lokalu ze sprzedaży w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez nabywcę (podlegającą zwrotowi lub nie). Spotyka się również umowy rezerwacyjne, zawierające zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego lokalu. Warto zwrócić uwagę, że treść umowy rezerwacyjnej, która… Czytaj dalej »

Jak liczona jest powierzchnia użytkowa mieszkania w programie MdM

| Styczeń 14, 2017

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy MdM powierzchnia użytkowa mieszkania jest rozumiana jako powierzchnia użytkową lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Za powierzchnię użytkową… Czytaj dalej »

Zasady komentowania portalu Narodowyprogram.pl

| Listopad 13, 2017

Zachęcamy Państwa do dzielenia się opiniami i nadsyłania komentarzy do publikowanych tekstów w Naszym serwisie. Zamieszczenie komentarza jako gość nie wymaga rejestracji, jednak prosimy o podanie adresu e-mail. Podanie poprawnego adresu e-mail ma na celu jedynie powiadomienie o odpowiedzi na swój komentarz. Jednocześnie informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo nie opublikowania nadesłanego komentarza lub jego zredagowania, jeśli narusza następująca zasadę: nie… Czytaj dalej »