Narodowy Program Mieszkaniowy – najważniejsze informacje

Czym jest Narodowy Program Mieszkaniowy? Narodowy Program Mieszkaniowy to kompleksowy zestaw rozwiązań, które mają usunąć strukturalne przyczyny braku dostępnych cenowo dobrych mieszkań. Kluczowym elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego jest program Mieszkanie Plus. Ma on na celu zwiększenie podaży dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności na bezprecedensową skalę 3 milionów sztuk w ciągu 10 lat. Mieszkania… Czytaj dalej »

Konkurs Mieszkanie Plus wystartował, dotyczy rozwiązań architektoniczno-technologicznych

Konkurs Mieszkanie Plus wystartował 23 marca 2017 roku. Komunikat konkurs Mieszkanie Plus: W celu przedstawienia programu Mieszkanie Plus opinii publicznej i środowisku zawodowemu architektów BGK Nieruchomości niniejszym ogłasza: KONKURS ARCHITEKTONICZNY PROJEKTU DOMU MODELOWEGO DLA PROGRAMU MIESZKANIE PLUS Rejestracja do konkursu odbywa się za pomocą formularza stronie BGK Nieruchomości – Formularz zgłoszeniowy. Konkurs dotyczy innowacyjnych pomysłów konstrukcyjnych i rozwiązań… Czytaj dalej »

Wniosek OZE Inowrocław RPO 3.1 Zapisy trwają do 10 kwietnia 2017 roku.

| Styczeń 3, 2018

Wniosek OZE Inowrocław 2017 rok dla mieszkańców. Publikujemy wniosek OZE Inowrocław w ramach programu dofinansowania projektów w ramach RPO działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na mikroinstalacje dla budynków mieszkalnych. W ramach projektu możliwa będzie budowa instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Projektem objęte zostaną budynki mieszkalne jednorodzinne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.… Czytaj dalej »

[pdf] Uchwała Narodowy Program Mieszkaniowy z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała Narodowy Program Mieszkaniowy w wersji do pobrania wraz z załącznikiem – dotyczy filarów: Mieszkanie Plus, Indywidualne Konta Mieszkaniowe, Kodeks Urbanistyczno-Architektoniczny. Uchwała Narodowy Program Mieszkaniowy ma status obowiązujący i weszła w życie z dniem 27 września 2016 r. Jest to pierwsza ustawa wprowadzająca do obiegu pojęcie programu Mieszkanie Plus. W dokumencie określono rejony wsparcia budownictwa mieszkalnego oraz sposoby… Czytaj dalej »

[pdf] Ustawa prawo zamówień publicznych 2017 (listopad) tekst jednolity do pobrania

| Listopad 28, 2017

Ustawa prawo zamówień publicznych 2017 w PDF – Zmiana z 14 listopada 2017 roku w związku z wprowadzeniem Dz.U. 2017 poz. 2018 Ustawa prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. [Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177]: Prawo_zamówień_publicznych_2017.pdf [1558 kB] Ustawę… Czytaj dalej »

[Formalności budowlane 2018] Sprawdź rodzaj inwestycji oraz podstawę prawną gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie

| Styczeń 8, 2018

Zmiany w prawie budowlanym od 2017 roku – pozwolenie na budowę w 2017 roku. Z początkiem 2017 roku Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) kolejny raz ulega zmianom. Zmiany pojawiają się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia… Czytaj dalej »

“Wolno stojący” budynek – definicja

| Marzec 17, 2017

Wolno stojący budynek – czyli jaki? W ustawie Prawo budowlane brak jest wyjaśnienia pojęcia wolno stojący budynek gospodarczy lub wolno stojący garaż. Ustawa definicje jedynie wolno stojący budynek mieszkalny jak taki, który ma stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość (Roz.1 , art.3, ust. 2a). Słownik Języka Polskiego. W Słowniku Języka Polskiego (źródło) czytamy, że budynek wolno stojący to budynek niestykający… Czytaj dalej »

[Poradnik] Gminny przetarg na działkę – sposób na pewną nieruchomość.

| Październik 11, 2018

Gminny przetarg na działkę to wspaniała okazja na zakup działki pod przyszłą budowę domu. Kupno takiej nieruchomości to spora gwarancja powodzenia przedsięwzięcia, mamy dużą szansę na bezproblemowe uzyskanie pozwolenia / zgody na budowę budynku, przyłączy oraz zapewnienie dróg dojazdowych jak i całej infrastruktury towarzyszącej. Zdarza się że gminy przeznaczają spore obszary pod podmiejską zabudowę. Realizują przyłącza, kanalizację, oświetlenie.… Czytaj dalej »

Konkurs dla architektów na koncepcję budynków w ramach programu Mieszkanie Plus.

| Styczeń 3, 2018

Aktualności programu Mieszkanie Plus Fundusz BGK nieruchomości zapowiedział ogłoszenie konkursu na rozwiązania architektoniczne i technologiczne w ramach programu Mieszkanie Plus. Celem jest uzyskanie optymalnych propozycji układu przestrzennego i koncepcji materiałowo-technicznych dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych. Szczegóły zostaną opublikowane w najbliższym miesiącu, jednak już wiadomo, że głównym ograniczeniem będzie cena realizacji rozwiązania – 2000 zł /m2. Zwrócenie się z… Czytaj dalej »

W połowie roku ruszą zapisy na mieszkania w ramach “Mieszkanie Plus”.

Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej: Zapisy na mieszkania w III kwartale 2017 roku. Zgodnie z zapowiedziami, zapisy na mieszkania w programie Mieszkanie Plus rozpoczną się w drugiej połowie 2017 roku – potwierdził to minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Najpewniej będą one dotyczyły trwających obecnie pilotażowych inwestycji w Białej Podlaskiej. To właśnie tam powstaje ok. 180 mieszkań zlokalizowanych w 3 blokach… Czytaj dalej »

Kończy się wieczyste użytkowanie gruntów pod budynkami wielorodzinnymi

 Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów. W projekcie zaproponowano zmianę dotyczącą 1.5 mln osób których dotyczy wieczyste użytkowanie. Ustawa polega na przekształceniu, z dniem określonym w ustawie, udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli lokali położonych w… Czytaj dalej »

[Jak wypełnić] Nowe uproszczone wnioski budowlane obowiązujące w 2017 r.

Od dnia 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe uproszczone wnioski budowlane wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo oświadczyło, iż nowe wnioski są w znacznym stopniu uproszczone oraz bardziej czytelne od poprzednich. Są one obwiedzioną na uwagi NIK dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępowania. Nowe wzory mogą być elektronicznie wypełniane… Czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania – wyciąg z ustawy.

| Styczeń 31, 2017

Zmiana sposobu użytkowania – wymagania Art. 71. 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: 1) (uchylony) 2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części… Czytaj dalej »

Za nami kolejny wyścig po dopłaty MdM. Lista oczekujących?

Za nami wyścig po dopłaty Mieszkanie dla Młodych – MdM lista oczekujących. Bank BGK ogłosił koniec przyjmowania wniosków w ramach I puli z datą wypłaty na rok 2018 – Status MdM 2018 Szaleńczy wyścig po dopłaty przerósł wszystkie oczekiwania. Wyczerpany limit MdM 2018 wprowadzi stagnację na rynku nieruchomości na najbliższe pół roku. Rynek wtórny nawet nie ma co… Czytaj dalej »

[Komunikat] Od 11 stycznia 2017 r. bank BZ WBK wstrzymuje przyjmowanie wniosków MdM

| Styczeń 18, 2017

Uwaga beneficjenci programu MdM. Nasze przypuszczenia się potwierdzają i lawinowo rosnąca liczba wniosków w programie MdM niebezpiecznie zbliża się do limitu. Zuwagi na rosnące ryzyko wyczerpania się limitu z planowaną wypłatą na 2017 r.  Bank Zachodni WBK od dnia 11 stycznia 2017 r. wstrzymuje nabór tychże wniosków. Uzasadnienie banku: „Bank Zachodni WBK podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania wniosków… Czytaj dalej »

[Komunikat] Uwaga Gdańsk i okolice MdM, zmiana wartości średnich wskaźników.

| Styczeń 11, 2017

Komunikat dla zainteresowanych programem MdM z Gdańska i okolic. Dnia 30.12.2016r.  Bank BGK opublikował: Wartości średnich wskaźników przeliczeniowych przyjęte w programie “Mieszkanie dla młodych” dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego. Zmiana dotyczy Gdańska i okolic. Poniżej prezentujemy zakres zmiany. Całą aktualną na 2017 r. tabelę publikujemy tu Wskaźniki 2017r. Zalecamy nie korzystać z… Czytaj dalej »

Planowałeś zgłoszenie budowy? Od 2017 roku mniej prac budowlanych objętych tym obowiązkiem.

| Styczeń 28, 2019

Planujesz zgłoszenie budowy? Od 2017 roku nie trzeba już zgłaszać wielu inwestycji. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku; Ustawa ma na celu uproszczenie biurokracji i wprowadzenie oszczędności; Skróceniu uległ urzędowy termin na wydanie sprzeciwu od zgłoszenia z 30 na 21 dni; Mniej istotne inwestycje budowlane oraz niektóre przebudowy zostały zwolnione z wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę… Czytaj dalej »

Podsumowanie: Kodeks budowlany po konsultacjach publicznych

Podczas 20 spotkań, 210 niezależnych podmiotów w liczbie 3400 uczestników publicznie konsultowało założenia projektu “Kodeks urbanistyczno-budowlany”. Trzeba przyznać, że nowy rząd pracuje szybko i sprawnie. Zgodnie z harmonogramem rząd zaprezentował podsumowanie przeprowadzonych konsultacji. Kodeks urbanistyczno-budowlany – najważniejsze informacje.  Najwięcej uwag dotyczyło: zbyt mało precyzyjnych sformułowań w ustawie, które mogą być mylnie interpretowane, brak przepisów przejściowych wpływ zmian definicji… Czytaj dalej »