narodowyprogram.pl

Blog tematyczny o firmie, biznesie i finansach.

Prawo

Ustawa o prawach autorskich – co trzeba o niej wiedzieć?

Ustawa o prawach autorskich – co trzeba o niej wiedzieć?

Prawa autorskie są podstawową formą ochrony wszystkich dzieł i utworów, bez względu na ich rodzaj. Ustawa o prawach autorskich reguluje wszystkie sprawy z nimi związane Bez tego nie byłaby możliwa żadna działalność twórcza i nie ma tu znaczenia, czy jest to wiersz, piosenka, grafika, program komputerowy. Prawa autorskie obowiązują automatycznie, a utworu nie trzeba nigdzie zgłaszać lub rejestrować. Nawet nie musimy dokończyć dzieła.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest utwór
  • czego dotyczy ustawa o prawach autorskich
  • w jakich przypadkach nie obowiązuje prawo autorskie
  • co grozi za naruszenie praw autorskich
  • co to jest przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencja

Czym jest utwór?

Utwór jest każdym przejawem działalności twórczej, w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażenia, o indywidualnym charakterze.

Ustawa o prawach autorskich – czego dotyczy?

Ustawa o prawach autorskich określa dokładnie przede wszystkim to, czym jest przedmiot prawa autorskiego. Ponad to jakie są podmioty prawa autorskiego i czym są autorskie prawa osobiste i majątkowe. W ustawie znaleźć można jasno określone zasady dozwolonego użytku dzieł chronionych prawem autorskim. Czas trwania autorskich praw majątkowych, a także zasady przejścia autorskich praw majątkowych oraz zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.

W jakich przypadkach nie obowiązuje prawo autorskie?

Ustawa o prawach autorskich mówi, że podlegają jej wszystkie utwory, od początku ich powstania. Są jednak pewne wyjątki, takie jak akty normatywne i ich urzędowe projekty, wszystkie urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, a także opublikowane opisy patentowe lub ochronne oraz proste, codzienne informacje prasowe.

Ustawa o prawach autorskich – co grozi za naruszenie praw autorskich?

Za naruszenie prawa autorskiego grozić mogą bardzo poważne konsekwencje. Przede wszystkim autor utworu złożyć może pozew o odpowiedzialności cywilnej. Wówczas osoba, która przywłaszczy sobie cudze dzieło, skazana może zostać na wypłatę twórcy dwu lub trzykrotnego wynagrodzenia za wykorzystanie jego utworu.
W przypadku odpowiedzialności karnej osobie naruszającej prawa autorskie grozić może nie tylko grzywna, ale również kara więzienia. Zwłaszcza gdy chodzi o wprowadzenie w błąd odbiorców co do autorstwa utworu.

ustawa o prawach autorskich

Co to jest przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencja?

Przeniesienie autorskich praw majątkowych polega na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu praw do korzystania z utworu, a także do rozporządzania nim i pobierania wynagrodzenia z wykorzystywania go. Autor, który godzi się na takie przeniesienie, zrzeka się wszelkich praw do utworu i nie może już z nich korzystać. Nie może także zarabiać na tym utworze, na tych wszystkich polach, do których przeniósł swoje
prawa. Natomiast licencja jest to upoważnienie, którego udziela autor lub osoba, która ma prawa autorskie do danego utworu, na wykorzystanie go w sposób i na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy nimi. Zawarcie takiej umowy nie powoduje przeniesienia praw autorskich, które dalej przysługują licencjonodawcy. Sama licencja może być jednak wyłączna. Oznacza to, że licencjobiorca sam nie może wypożyczać utworu, ani odtwarzać go w sposób sprzeczny z zawartą wcześniej umową. Czas licencji może być ograniczony lub nieograniczony.

Udostępnij